Nový zákon o generální inspekci bezpečnostních sborů zavádí s účinností od 1. ledna 2012 vyšetřování trestných činů policistů nezávislým orgánem. Po této změně dlouho volaly mezinárodní instituce i neziskové organizace, protože dosavadní inspekce zařazená stejně jako policie pod Ministerstvo vnitra nezaručovala objektivní přístup. Řada případů násilného jednání policistů tak byla bezdůvodně odkládána bez náležitého prošetření. I když je zřízení generální inspekce krokem k posílení veřejné kontroly policie, v zákoně chybí důležité záruky skutečně efektivního vyšetřování a předcházení „zločinu v uniformě“.

 

Nové inspekci, která bude vyšetřovat nejen trestnou činnost policistů, ale také celníků a příslušníků vězeňské služby, lze vytknout tři zásadní nedostatky:

1) Nemá povinnost předcházet a analyzovat trestnou činnost policistů. Je naprosto zásadní zkoumat, co umožnilo páchání trestného činu, přijímat preventivní opatření a vydávat systémová doporučení, tak jako to úspěšně a transparentně dělá např. ombudsman.

2) Neřeší personální vazby inspektorů na policii. Pro skutečnou nezávislost nové inspekce by alespoň vedoucí místa na inspektorátu měli zastávat lidé, kteří v minulosti nepracovali u policie. V Anglii to jsou např. bývalí soudci a advokáti.

3) Nemá pravomoc vyšetřovat trestnou činnost strážníků městské policie – ta je v současnosti téměř nekontrolovatelná, má některé pravomoci zasahující do práv a svobod občanů podobně jako policie a běžná veřejnost mezi státní a obecní policií nerozlišuje.

Personální obsazení

Nedávnou zkušenost s prací současné inspekce má muž z jižních Čech, kterého na konci listopadu kousek od místa bydliště kontrolovala policejní hlídka. Přestože nadiktoval osobní údaje, odvezli ho policisté na služebnu a tam ho asi tři hodiny bezdůvodně drželi v cele. Když chtěl muž mobilem telefonovat známému, policista mu dal pěstí do obličeje a telefon mu sebral. Pak si s kolegou prohlížel soukromé zprávy a fotky v telefonu. Po podání trestního oznámení na policisty dostal muž jen strohé vyrozumění od inspekce z Českých Budějovic, že k žádnému protiprávnímu jednání nedošlo, a to bez jakéhokoliv odůvodnění.

Uvedený případ není podle zkušeností Ligy ojedinělý. „Pokud bude nová inspekce zřízena převedením dosavadních inspektorů se stylem práce „hlavně nic nevyšetřovat“, tak se těžko dočkáme obnovení důvěry veřejnosti k policii,“ upozorňuje právnička Ligy Zuzana Candigliota.

Nezávislost inspekce

Bezpečnostní výbor Poslanecké sněmovny při projednávání zákona o generální inspekci shodil se stolu připomínky Ligy lidských práv a Pro-Police. Opoziční poslanci však byli změnám nakloněni. Není proto vyloučena budoucí novelizace zákona, která povede k větší nezávislosti inspekce.

Vyloučené není ani to, že se prozatímnímu řediteli nové inspekce Ivanu Bílkovi podaří vybudovat důvěryhodnou a transparentní instituci. „Jmenování ex-policisty má logiku – nová inspekce se bude v prvních letech učit využívat své nové ‚policejní‘ pravomoci, a tak není úplně od věci, aby ji vedl někdo, kdo má s podobnou prací zkušenosti. Nicméně by bylo dobré, kdyby se z této praxe nestala tradice,“ říká Michal Tošovský z Centra ProPolice při Otevřené společnosti, o.p.s. Nezávislost generální inspekce by podle něj v budoucnu podtrhlo vedení osobou, jejíž profesní dráha nebyla spojena s orgány, které má vyšetřovat.

Bližší informace poskytnou:

Zuzana Candigliota, právnička Ligy lidských práv, tel. 777 893 871

Michal Tošovský, projektový manager Centra ProPolice/Otevřená společnost, o. p. s., tel. 602 306 123

 

AKTUALIZACE ZPRÁVY – OMLUVA

GIBS bude vydávat metodická doporučení kontrolovaným sborům

Omlouváme se za částečně nepravdivé informace v tiskové zprávě z 30. prosince minulého roku, která informovala o novém zákoně o Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS). Uvedli jsme v ní, že „je naprosto zásadní zkoumat, co umožnilo páchání trestného činu, přijímat preventivní opatření a vydávat systémová doporučení, tak jako to úspěšně a transparentně dělá např. ombudsman“ a že GIBS tuto povinnost nemá.

Ve skutečnosti do zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů byla během druhého čtení v Poslanecké sněmovně zapracována naše připomínka o preventivní a analytické funkci inspekce. Do § 2 zákona tak byla přijata ustanovení, která navrhla Liga lidských práv a Centrum ProPolice/Otevřená společnost, o.p.s. a podle nichž je novým úkolem inspekce též sledovat a vyhodnocovat informace o protiprávní činnosti, navrhovat opatření pro předcházení této činnosti a vydávat metodická doporučení pro činnost jednotlivých bezpečnostních sborů.

Tato změna nám unikla, neboť na předcházejícím zasedání branně-bezpečnostního výboru byly všechny naše pozměňovací návrhy odmítnuty, a proto jsme neviděli šanci na jejich schválení ani v Poslanecké sněmovně a nevěnovali jsme tak dalšímu procesu patřičnou pozornost.

„Byli bychom neradi, kdyby tímto nedopatřením vznikl dojem, že GIBS nemá či dokonce nehodlá tento úkol daný zákonem plnit. Naopak víme, že GIBS si je tohoto úkolu vědoma a věříme, že jej bude ve své činnosti naplňovat“, vysvětlil Michal Tošovský z Centra ProPolice.

Za chybné informace se ještě jednou omlouváme.

Bližší informace poskytnou:

Zuzana Candigliota, Liga lidských práv, e-mail: zcandigliota@llp.cz, tel.: 777 893 871

Michal Tošovský, Centrum ProPolice/Otevřená společnost, o.p.s., e-mail: michal.tosovsky@osops.cz, tel.: 602 306 123

inspekce, policie, soud, zákon