Bohumil KLEPETKO, moderátor
——————–
Některé organizace, například Liga lidských práv nebo helsinský výbor, upozorňují na to, že v Česku chybí nezávislá a nestranná kontrola policie a nedostatečný v tomto směru že je i nový zákon o policii. Podle organizací, které sledují dodržování lidských práv je třeba vnitřní policejní kontrolu víc osamostatnit.
redaktorka
——————–
Dva hlavní nedostatky má podle Českého helsinského výboru a Ligy lidských práv kontrola práce českých policistů.
Miroslav KRUTINA, Český helsinský výbor
——————–
Nedostatečná nezávislost kontrolních orgánů. To je takový první. Malá efektivita při prověřování stížností, to je další.
redaktorka
——————–
Pro občana, který si chce na postup policie stěžovat, je navíc těžké se zorientovat. Stížnosti na přestupky policistů se řeší jinde než jejich trestné činy.
Jana KOLÁČKOVÁ, Liga lidských práv
——————–
Ten systém je velmi komplikovaný a ten občan vlastně neví pořádně, kam se má obrátit.
redaktorka
——————–
Řešení by prý mohlo být snadné. Vznik jediného nezávislého kontrolního orgánu, který by řešil obojí.
Miroslav KRUTINA, Český helsinský výbor
——————–
Uvažujeme o tom, že bychom podpořili vznik nezávislé instituce, která bude nabírat stížnosti na všechny vlastně složky Policie České republiky.
redaktorka
——————–
Další variantou je osamostatnění Inspekce ministra vnitra. Takové řešení navíc kromě neziskovek podporuje i opozice.
Jeroným TEJC, poslanec /ČSSD/
——————–
Je potřeba změnit působení inspekce, zejména tedy v té nezávislosti, aby nebyla závislá na jednom ministrovi.
redaktorka
——————–
Jenže nový zákon o policii s vydělením inspekce mimo ministerstvo vnitra nepočítá.
Vladimír ŘEPKA, mluvčí, ministerstvo vnitra
——————–
Domníváme se, že Inspekce ministra vnitra by měl být orgán, který policii rozumí.
redaktorka
——————–
Český helsinský výbor a Liga lidských práv chtějí do února příštího roku vypracovat analýzu nového návrhu zákona a její výsledky předložit ministerstvu vnitra. To slibuje, že se návrhy ze strany neziskovek bude zabývat.
Vladimír ŘEPKA, mluvčí, ministerstvo vnitra
——————–
My to samozřejmě budeme analyzovat a ty připomínky zohledníme, protože zákon je teď v meziresortním připomínkovém řízení.
redaktorka
——————–
Vláda by měla nový zákon o policii a s ním i případné změny v řešení policejních prohřešků posuzovat začátkem příštího roku.
– Jana ČERMÁKOVÁ, redaktorka
– Tereza KRUČINSKÁ, redaktorka
Zdroj: Textový záznam televizní relace k diskuzi o nezávislé a nestranné kontrole policie v pořadu Události na ČT 1, odvysílaného dne 2.12.2007 v 19:00

inspekce, policie, trestné činy policistů