Ústavní soud dnes rozhodl v případu matky, která se domáhala porušení svých práv v dlouholetém sporu o styk nezletilého syna s jeho biologickým otcem. Podle soudu došlo k porušení ústavně zakotveného práva na rodinný život a překročení mezí uplatňování státní moci.

Když v roce 2002 začal vztah dítěte s otcem upadat, rozhodl se rodič domáhat nápravy situace před soudy. Protože se jednalo o spor obou zákonných zástupců dítěte, zapojil Ústavní soud do řízení ještě třetí stranu. Kolizním opatrovníkem nezletilého byla ustanovena Liga lidských práv, která se jako objektivní a odborná organizace dlouhodobě zabývá problematikou nejlepšího zájmu nezletilého.

Ústavní soud svůj verdikt podložil následujícími argumenty:

  • Obecné soudy dostatečně nerespektovaly názor nezletilého, zda se s otcem vůbec stýkat chce, a řízení zjednodušily na hledání viny na straně otce či matky.
  • Díky hledání této viny obecné soudy porušily zásadu urychleného vyřízení sporů týkajících se nezletilých, kdy se vedení sporu protáhlo na téměř deset let.
  • Tímto postupem tak byla porušena práva všech účastníků řízení (otce, matky i nezletilého), kdy pravděpodobně došlo k trvalému a nevratnému narušení vztahu nezletilého s otcem.

Liga se se všemi body ztotožňuje.

Celé znění nálezu č. II. ÚS 3765/11 k dispozici zde: http://www.concourt.cz/soubor/6471

děti, nejlepší zájem dítěte, opatrovnictví, rodiče, Ústavní soud