Ústavní soud minulé úterý ulehčil dokazování neplatnosti smluv v případech, kdy člověk jednal v duševní poruše. To pomůže lidem se zdravotním postižením ochránit se před následky velmi špatných rozhodnutí, které učinili, aniž by si z důvodu duševní poruchy uvědomovali následky svého rozhodnutí.

Podle ústavního soudu člověku s duševní poruchou postačí prokázat, že s vysokou mírou pravděpodobnosti trpěl v době, kdy uzavíral smlouvu, poruchou, v jejímž důsledku nerozuměl důsledkům smlouvy, nebo nebyl schopen se ovládnout. V této situaci se ocitají z různých důvodů typicky lidé s mentálním postižením, psychiatrickými nemocemi nebo starší lidé trpící demencí či Alzheimerovou chorobou. Tyto skupiny se můžou stát lehkou obětí různých podvodníků či manipulátorů, můžou uzavřít smlouvy na něčí příkaz, nebo si podpisy vůbec nepamatovat.

Doposud bylo velmi těžké takto uzavřené smlouvy zneplatnit, protože dotčený člověk musel složitě prokazovat, že s téměř 100% jistotou byla smlouva uzavřena v duševní poruše, která ho činila k rozhodnutí nezpůsobilým. To bylo mnohdy takřka nemožné, a rodiny i státní orgány se tak uchylovaly raději preventivně k omezování svéprávnosti.

Stěžovatel rozhodnutí Ústavního soudu vítá, protože mu jeho slovy „dává naději, že jedno rozhodnutí, které si ale pro svoji nemoc vůbec nepamatuji, mi nezničí celý můj život“. Radka Korbelová Dohnalová, advokátka zastupující případ před Ústavním soudem, k tomu dodává: „ Samozřejmě je nutné mít vždy na paměti i dobrou víru druhé strany, která smlouvu s člověkem se zdravotním postižením uzavírá. To zdůraznil i Ústavní soud. Soudy ale nemůžou od lidí s postižením požadovat zpětně stoprocentní prokázání vlivu duševní poruchy na rozhodování, to je prostě nepřiměřené“.

Podle Maroše Matiaška, advokáta spolupracujícího s Ligou lidských práv, jde o důležité rozhodnutí i pro praxi omezování svéprávnosti: „Ústavní soud dal lidem s postižením a jejich rodinám šanci ochránit se před špatným rozhodnutím bez toho, aby se přistupovalo k omezování svéprávnosti“.

 

Pro více informací kontaktujte:

– Maroše Matiaška, advokáta spolupracujícího s Ligou lidských práv, tel. 608 130 205, email mmatiasko@llp.cz, www.llp.cz
– Radku Korbelovou Dohnalovou, advokátku, tel. 604 310 187, e-mail korbelova.dohnalova@akkt.cz, www.akkt.cz

 

Poznámky:

1) Tiskovou zprávu Ústavního soudu naleznete pod tímto odkazem: http://www.usoud.cz/aktualne/?tx_ttnews[tt_news]=2614&cHash=e72a027a75ebbb4c5a140daff12f4d37
2) Nález Ústavního soudu je umístěn ve formátu pdf zde: http://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/I._US_173_13_an.pdf