Inspekce poslala další případ policejního násilí k ledu

Čtyřiapadesátiletý živnostník pan Vladimír podal trestní oznámení na policisty, kteří jej podle jeho tvrzení napadli prvního května tohoto roku na služebně v Aši a způsobili mu četná zranění. Přestože jde o závažné obvinění, prověřování případu karlovarskou policejní inspekcí od počátku probíhalo podezřele jednostranným způsobem. Nyní inspekce celou věc odložila s tím, že se o žádný trestný čin nejedná. Napadený muž byl navíc pokutován za to, že prokopl dveře policejní cely, a to i přes to, že jednal v sebeobraně. Poškozeného nyní v trestním řízení zastupuje Liga lidských práv, která proti odložení podala stížnost.

O případu pana Vladimíra informovala média ihned po jeho napadení (podrobný popis případu naleznete pod tiskovou zprávou). Po propuštění z policejní služebny, kde byl napaden, měl podle lékařských zpráv poraněnou hlavu, pohmožděný hrudník, podvrtnutou krční páteř a na rukou pohmožděniny od pout. O měsíc později jej pak na ulici pronásledovali kolegové násilných policistů, kteří mu vyhrožovali další újmou na zdraví a uráželi jej.

Vyšetřování případu karlovarskou policejní inspekcí od samého počátku rozhodně nelze označit za objektivní. I když pan Vladimír nahlásil čin ještě v den napadení, vyšetřovatel s výslechem policistů zcela nepochopitelně otálel tři měsíce. Policisté tedy měli dostatek času připravit si věrohodnou verzi události, i přes to jejich výpovědi obsahují závažné rozpory. Podobných nesrovnalostí nalezla právnička Ligy ve spise celou řadu.

„Spoutání poškozeného na policejní cele, se zcela jistě nemohlo odehrát tak, jak jej policisté popsali. Pan Vladimír měl být podle jejich výpovědi připoután s rukama za zády k zadní stěně cely a zároveň kopat do vstupních dveří. Jenže ty jsou podle situačního plánku, který je součástí spisu, vzdáleny asi 2,5 metru od kovového oka. Tam při své výšce zhruba 170 cm pan Vladimír opravdu dosáhnout nemohl.“ vysvětluje právnička Ligy Zuzana Candigliota, která jménem poškozeného opakovaně navrhovala provedení rekonstrukce na místě činu a vyhotovení znaleckého posudku na věrohodnost oběti. To ale inspekce jako nadbytečné odmítla.

Mezitím znalec z oboru soudního lékařství Zdeňek Šňupárek vypracoval znalecký posudek, který měl podle všeho od počátku policisty „krýt“. Znalec například vůbec neměl nezbytné podklady pro jeho zpracování – záznamy o výslechu policistů a lékařské zprávy o následném léčení poškozeného. Přesto došel k jednoznačnému závěru, že verze policistů je na rozdíl od verze poškozeného důvěryhodná, zranění si poškozený prý mohl způsobit sám a léčení by nemělo přesáhnout 7 dní. Podle policejního vyšetřovatele, kterého Liga oslovila, aby se k posudku vyjádřil, znalec použil jen selektivní údaje a nevyhodnotil rozpory ve výpovědích policistů, posudek je navíc zkreslený a neúplný. Právnička Ligy okamžitě navrhla provedení revizního znaleckého posudku a dalších důkazů. Přesto nyní inspekce usnesením rozhodla, že se vlastně žádný trestný čin nestal.

„Přístup inspekce k vyšetřování případu znovu potvrzuje, že Česká republika nemá nezávislý orgán, který by šetřil závažná pochybení policistů. Inspekce policie, která je složena pouze z bývalých policistů, se zde podle všeho nesnaží věci objasnit, ale spíše podezření z policejního násilí ututlat.“ uvádí Candigliota. Liga lidských práv se jménem poškozeného obrací na státního zástupce, aby usnesení inspekce zrušil. Zároveň se obrací na ústav soudního lékařství, aby zhotovil revizní znalecký posudek.

Bližší informace poskytne:

Zuzana Candigliota, právnička Ligy lidských práv, mobil: +420 604 118 050
David Zahumenský, předseda Ligy lidských práv, mobil: +420 608 719 535


Jak si počínat v kontaktu s policistou a strážníkem
– manuál Ligy lidských práv

Liga lidských práv vydala pro občany praktický manuál – Jak si počínat v kontaktu s policistou a strážníkem. Obsahuje řadu užitečných informací o právech občanů a povinnostech policie. Publikace obsahuje i vzory stížností či trestních oznámení na policisty či strážníky.

Tématu lidských práv a policie se věnujeme i v nejnovějším čísle EXTRA Ligových novin.

Podrobné informace k případu pana Vladimíra:

Když se 1. 5. 2010 v ranních hodinách vracel pan Vladimír z baru svých přátel, nejdříve jej zastavili strážníci a chtěli po něm bez udání důvodu občanský průkaz. Ten u sebe neměl, proto se jej rozhodli odvézt na služebnu státní policie. Předvedení muže strážníci až následně zdůvodnili tím, že měl údajně močit na budovu Infocentra. To ale pan Vladimír popírá s tím, že kolem této budovy ten večer vůbec neprocházel. Následně trval na zajištění záznamů z městských kamer, které by to potvrdily. Tento jeho návrh byl odbyt s tím, že kamery byly údajně v daném čase a místě „nefunkční“.

Na služebně policisté muže nutili, aby se podrobil testu na alkohol. Pan Vladimír požadavku vyhověl, přesto se zajímal, proč to musí podstupovat a proč policisté raději nekontrolují opilce, kteří poškozují majetek. To patrně policisty podráždilo a rozhodli se jej zavřít na celu a připoutat jej ke kovovému oku, přestože je takový postup v rozporu se stanovisky veřejného ochránce práv. Připoutali jej ale bolestivým způsobem za ruce, kde měl dříve frakturu, proto začal pan Vladimír bolestí křičet a pak i kopat do dveří cely, aby mu policisté pouta sundali. Na to měl policista Jiří Bulant opakovaně reagovat tak, že muži uštědřil rány pěstí do hlavy a do zad a kopance do těla. Jednou ho měl i srazit na zem, kleknout si mu na hrudník a pěstmi ho bít do hlavy. Jeho kolegové Šustr a Poor tomu měli přihlížet a proti násilí svého kolegy nezasáhnout. Po několika hodinách na cele byl pan Vladimír propuštěn a následně vyhledal lékařskou pomoc.

Tím ovšem policejní šikana neskončila. Na základě záznamu policie s panem Vladimírem zahájila řízení přestupková komise města Aše. Ta ho vinila celkem ze tří přestupků – údajného močení na veřejnosti, poškození dveří cely a slovního urážení policistů. Nakonec byl uznán vinným z prvních dvou přestupků, proti čemuž se odvolal.

Policista musí za násilný útok zaplatit obětem 110 tisíc korun

Vrchní soud v Praze dnes odpoledne projednával odvolání romské rodiny Danišových napadené policisty v květnu roku 2003. Rodina podala loni v říjnu odvolání proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, který usoudil, že útok, jež si vyžádal pracovní neschopnost napadené matky a jejího syna, nebyl natolik vážný, aby si jeho oběti zasloužily finanční odškodnění. Vrchní soud v Praze dnes však rozhodl jinak a uložil policistům za napadení kromě jiného peněžitý trest.

Rodina Danišových se stala ve svém bytě v Popovicích u Jičína terčem útoku policistů. Podnapilí policisté vtrhli v pozdních večerních hodinách do bytu rodiny, kde slovně i fyzicky zaútočili mimo jiné na mladou ženou v devátém měsíci těhotenství. Dva z útočníků se podařilo během trestního řízení identifikovat a odsoudit alespoň k podmíněným trestům. Za podpory Ligy lidských práv se pak rodina před civilními soudy domáhala na útočnících přiměřeného odškodnění za zásah do svých osobnostních práv.

Vrchní soud v Praze dnes potvrdil právo obětí policejního násilí na peněžité odškodnění. Jeden ze žalovaných policistů tak musí rodině zaplatit 110 000 Kč za nemajetkovou újmu. Jeden ze žalovaných se musí svým obětem omluvit také za výroky s rasovým podtextem. Liga považuje rozsudek Vrchního soudu za důležité rozhodnutí zejména pro další oběti rasově motivovaného a policejního násilí.

Bližší informace poskytne:
Robert Cholenský, advokát poškozených, mobil: 608 967 423
Jiří Kopal, předseda Ligy lidských práv, mobil: 776 234 446

Veřejné zasedání u odvolacího soudu s policisty, kteří v bytě napadli romskou rodinu

V pondělí 31. ledna 2005 po více než ročním procesu vynesl Okresní soud v Jičíně rozsudek ve věci obžalovaných Marka Vraštila a Karla Berouska. Tito dva bývalí policisté byli shledáni vinnými, že v noci z 12. na 13. května 2003 si násilím vynutili vstup do bytu Danišových v Popovicích u Jičína. Zde napadli, jak fyzicky tak slovně dvě romské ženy a jednoho chlapce. Marek Vraštil byl podmíněně odsouzen za trestný čin porušování domovní svobody k dvaceti měsícům odnětí svobody, Karel Berousek za stejný trestný čin rovněž podmíněně k jednomu roku. Proti rozsudku okresního soudu se odvolali jak obžalovaní, tak státní zástupce.

Liga lidských práv se domnívá, že trest nedostatečně odráží stupeň nebezpečnosti činu pro společnost, s ohledem na rasové okolnosti činu. Marek Vraštil s Karlem Berouskem a třetím nezjištěným policistou si v noci násilím vynutili vstup do bytu romské rodiny Danišových a zde napadli paní Danišovou, jejího syna a dceru v 9. měsíci těhotenství. Při tom Marek Vraštil vyslovoval rasistické výroky, jako například: „Cikáni, vás by bylo nejlíp vystřílet!“

Bližší informace: Mgr. Jan Kratochvíl, právník Ligy lidských práv

Hlavní líčení s policisty, kteří v bytě napadli romskou rodinu

Soudní líčení bylo nařízeno již v únoru. To se ovšem kvůli pracovní neschopnosti jednoho z obžalovaných nekonalo. Liga lidských práv v tomto případu zastupuje poškozenou rodinu Danišových. V soudním řízení se bude zejména snažit, aby byly zohledněny její připomínky a nedostatky, které spatřuje v dosud proběhlém vyšetřování.

Podrobnosti případu

Marek Vraštil a Karel Berousek jsou obžalováni z toho, že v noci z 12.května na 13.května 2003 (tedy přesně před rokem) v Popovicích u Jičína, v době kdy byli mimo službu, nejdříve násilím vnikli do bytu Zdeňka Poura, kde fyzicky napadli přítomné. Poté se společně s dalšími třemi dosud nezjištěnými osobami přemístili do domu, kde mimo jiné bydlí rodina Danišových. Dva obžalovaní společně s třetí dosud nezjištěnou osobou si nejdřív vymohli vstup do bytu pana Tomiho, po kterém chtěli informaci, kde bydlí Danišovi. Přitom jeden z obžalovaných vyhrožoval panu Tomimu zabitím, pokud toto nesdělí a pokud nenechá otevřené dveře do bytu. Pan Tomi pod touto pohrůžkou samozřejmě informaci sdělil a tři osoby se odebraly do druhého patra, kde bydlí právě Danišovi. Dva zbývající zůstali dole u bytu pana Tomiho, který je příbuzným Danišových, zřejmě z důvodů, aby nemohl přivolat pomoc, či sám jít na pomoc.

Následně si tři zmíněné osoby vymohly vstup (hlasitým boucháním na dveře) i do bytu Danišových, kde násilně fyzicky napadly, jak paní Danišovou, tak jejího nezletilého syna a dceru, která byla v 9. měsíci těhotenství. Při tomto padaly různé rasistické nadávky, jako například “černé huby, černé svině” atd.
Údajným motivem, jak tvrdí jeden z obžalovaných byla odplata za to, že syn paní Danišové vykradl hospodu v Popovicích, která patří jednomu z útočníků. Útočníci měli v tento večer jakousi oslavu právě v této hospodě, na které bylo cca 30 kolegů z práce. Výsledkem útoku byla dvoutýdenní pracovní neschopnost paní Danišové, a jednotýdenní jejího syna. Samozřejmě u všech napadených došlo k velkému psychickému šoku, který má následky dodnes.
Ještě tu noc byla celá událost nahlášena na policii. Vzhledem k tomu, že napadení znali jednoho z útočníků (Marka Vraštila – majitele místní hospody) a věděli, že se jedná o policistu, případ byl předán k vyšetřování Inspekci ministra vnitra v Hradci Králové. Podle platného trestního řádu dozor nad vyšetřováním vykonávala okresní státní zástupkyně v Hradci Králové. Tato i přes námitky a nesouhlas Inspekce trvala na provedení rekognice osob, které byly účastny zmíněné oslavy. V nařízené rekognice se napadeným, vzhledem k pozdním hodinám útoku a samozřejmě také způsobenému šoku, podařilo s určitostí identifikovat pouze jednoho z dalších útočníků (Karla Berouska). Následně bylo proti těmto dvěma osobám okresním státním zastupitelstvím v Hradci Králové zahájeno trestní stíhání. 27.října 2003 bylo ukončeno vyšetřování a Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové zaslán návrh na podání obžaloby dvou osob. Na základě tohoto 1.prosince 2003 Krajský státní zástupce podal obžalobu na zmíněné dvě osoby u Okresního soudu v Jičíně. Bohužel podle názoru Ligy lidských práv bylo vyšetřování nedostatečné. Vůbec nebyla kladena pozornost na motivy útoku. Nebyl vůbec zkoumán možný rasový motiv, který je zřejmý z povahy útoku a z pronesených nadávek útočníků. Prověřena nebyla ani výpověď paní Danišové, která uvedla dvě osoby, které viděly obviněné tentýž den na hřišti v obci Popovice “hajlovat”. Největší nedostatky, ale Liga spatřuje v právní kvalifikaci skutku. Obžaloba je, i přes námitky zástupce Ligy lidských práv adresované Krajskému státnímu zástupci před podáním obžaloby, formulována pouze pro trestný čin porušování domovní svobody. Vůbec není zohledněno jednání obviněných vůči panu Tomimu, které je klasickým případem vydírání podle § 235 odst.1,odst.2 písm.b) trestního zákona. Rovněž s ohledem na délku pracovní neschopnosti paní Danišové a jejího syna a s ohledem na slovní projevy při útoku máme za to, že se jedná o trestný čin ublížení na zdraví s rasovým motivem podle § 221 odst.1, odst.2, písm. b) trestního zákona.
Liga lidských práv bude pokračovat v poskytování právní pomoci rodině Danišových a zastupovat je jako poškozené v soudním řízení, kde se bude zejména snažit, aby byly zohledněny jí uvedené připomínky. Jsme si ovšem vědomi toho, že to nebude jednoduché, zvláště pro neochotu státního zástupce se těmito otázkami zabývat. Bohužel, jak už bývá tradicí v trestných činech policistů vůči Romům, setkáváme se také s neochotou osob vystupovat v trestním řízení jako svědkové. Svědci mají mnohdy velký strach a bojí se případné odplaty policistů. V tomto případě, se orgány činné v trestním řízení, dokonce musely zabývat podezřením, že obžalovaný Vraštil obchází svědky a nabízí jim finanční odměnu, pokud nebudou svědčit v jeho neprospěch. Toto se zatím nepodařilo prokázat, i když některé okolnosti tomu nasvědčují – například někteří svědkové se snažili následně stáhnout své trestní oznámení. Na závěr nutno ještě dodat, že pouze jeden z obžalovaných je v současné době policistou ČR. Marek Vraštil na svoji žádost v létě rozvázal služební poměr.

Bližší informace:

Jan Kratochvíl,
Liga lidských práv
tel. 608 021 038

Státní zástupkyně dala za pravdu Lize lidských práv

Dne 10.listopadu 2004 státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 7 zrušila usnesení Policie ČR, kterým bylo odloženo trestní oznámení na příslušníky Městské policie Praha, kteří měli dne 9.4.2004 napadnout a zbít dva cizince (viz tisková zpráva Ligy lidských práv ze dne 26.4.2004) s odůvodněním, že v dané věci nejde o trestný čin. Zároveň vyjádřila názor, že dosud shromážděné důkazy naopak nasvědčují tomu, že třemi strážníky Městské policie byl spáchán trestný čin a jsou tak splněny podmínky pro to, aby bylo zahájeno jejich trestní stíhání.

Liga lidských práv zastupující oba poškozené proti usnesení policejního orgánu podala stížnost, kde namítala, že policejní orgán důkazy hodnotil jednostranně a nebral vůbec ohled na skutečnosti které mluví ve prospěch poškozených. Zejména, že se policejní orgán nevypořádal s předloženými lékařskými zprávami, které potvrdily zranění poškozených, které přesně odpovídají povaze útoku, jak ho poškození popsali. I když od podání stížnosti do usnesení policejního orgánu uplynulo více než tři měsíce, přesto nakonec státní zástupkyně přisvědčila argumentům Ligy lidských práv vyjádřeným ve stížnosti. V odůvodnění stížnosti se státní zástupkyně v podstatě ztotožnila s námitkami Ligy lidských práv a vyslovila, že: „Po zhodnocení výpovědí, jakož i dalších listinných důkazů, lze přisvědčit stěžovateli, že policejní komisař tyto důkazy hodnotil jednostranně… Nelze přehlédnout ani lékařské zprávy, ze kterých jasně vyplývá, že ke zranění obou poškozených skutečně došlo a zranění, která jsou v těchto lékařských zprávách popisována, korespondují s výpověďmi poškozených.“ Na závěr odůvodnění státní zástupkyně uvádí, že: „lze přisvědčit stěžovateli, že dosud shromážděné důkazy nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin [třemi příslušníky Městské policie] tím, že zcela bezdůvodně a neoprávněně při výkonu své služby napadli další osoby, tedy … jsou důvodně podezřelí ze spáchání trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 odst. 1 písm. a) tr. zákona a jsou splněny podmínky pro to, aby bylo ve smyslu § 160 odst. 1 tr. řádu zahájeno jejich trestní stíhání.“

Bližší informace:
Jan Kratochvíl, Liga lidských práv