Ministerstvo spravedlnosti odškodní klienta Centra advokacie duševně postižených (MDAC) a Ligy lidských práv (Liga) za pochybení soudů v řízení o způsobilosti k právním úkonům. Liga se problematikou odškodňování za průtahy v soudním řízení systematicky zabývá. Řízení v případě pana Milana trvalo přes dvanáct let a Městský soud v Brně se během něj dopustil celé řady závažných pochybení. Ministerstvo spravedlnosti mu nyní nabídlo odškodnění za průtahy v řízení 106 000,- Kč a konstatovalo porušení dalších práv.

Soudní řízení o návrhu na zbavení způsobilosti k právním úkonům pana Milana bylo zahájeno v roce 1995. Po pěti letech pak vydal Městský soud v Brně rozsudek o zbavení způsobilosti k právním úkonům, přestože pana Milana nikdy neviděl, nepředvolal ho na jednání a nevyslechl. Rozsudek o zbavení způsobilosti k právním úkonům mu navíc nebyl nikdy doručen a pan Milan se o něm dozvěděl náhodou až po několika měsících. Okamžitě se odvolal ke Krajskému soudu v Brně, ten mu vyhověl a věc Městskému soudu vrátil.

Městský soud však pana Milana opět ignoroval a na základě šest let starého znaleckého posudku znovu rozhodl o zbavení způsobilosti k právním úkonům. Více než rok trvalo, než se pan Milan o tomto rozhodnutí dozvěděl. Následně podal odvolání, kterému Krajský soud v Brně opět vyhověl. Poté, co Krajský soud rozhodnutí Městského soudu dvakrát zrušil, Městský soud v Brně návrh na zbavení způsobilosti k právním úkonům pana Milana na třetí pokus konečně zamítl.

„Případ pana Milana není v České republice vůbec ojedinělý. V řízeních o zbavení způsobilosti k právním úkonům soudy často ignorují lidi s postižením, nepředvolávají je, nevyslýchají je a nedoručují jim rozhodnutí. Taková praxe porušuje jejich právo na spravedlivý proces, což opakovaně zdůraznil i Evropský soud pro lidská práva,“ uvádí právník MDAC a Ligy Maroš Matiaško.

Podle ministerstva spravedlnosti se Městský soud v Brně dopustil nesprávného úředního postupu a za průtahy v řízení nabídlo panu Milanovi odškodnění 106 000, – Kč. Centrum advokacie duševně postižených, které pana Milana zastupuje, požaduje odškodnění také za další pochybení. Zda soud panu Milanovi peníze přizná bude jasné ve středu 12. 11.

Právnička Jana Marečková k tomu dodává: „Věříme, že tato a další pochybení soudů v řízení o způsobilosti k právním úkonům bude částečně řešit nový občanský zákoník společně s novelou procesních předpisů. Průtahy v řízení jsou ale dlouhodobým problémem české justice, který je třeba řešit komplexně.“

Bližší informace o případu poskytne:

Maroš Matiaško
právník MDAC a Ligy lidských práv
tel.: 545 210 446; 773 621 228
e-mail: mmatiasko@mdac.info

Bližší informace o odškodňování za průtahy v soudním řízení poskytne:

Kateřina Červená
právnička Ligy lidských práv
tel.: 545 210 446, 777 189 926
e-mail: kcervena@llp.cz

odškodnění, právo, způsobilost