Praha – Letošní rok přeje porodním asistentkám i v dalším bodě: po čtyřech letech soudních tahanic minulý týden definitivně skončil spor o to, kdo může za zpackaný domácí porod, po němž přišlo dítě o život. Pražský městský soud totiž definitivně zprostil viny porodní asistentku Ivanu Königsmarkovou, která před časem dostala pětiletý zákaz činnosti, podmínku a pokutu 2,7 milionu korun.

Zprávu vydal Brněnský deník dne 5. května 2014.

„Jsem unavená a jsem ráda, že to skončilo,“ řekla bezprostředně po konci soudního líčení Königsmarková. Po letech, kdy porodní asistentky téměř neměly zastání, v jejich prospěch poprvé promluvil loni v létě Ústavní soud. Ten došel k závěru, že úplné vyloučení domácích porodů by bylo porušením práva na svobodu volby.

„Na stěžovatelku Ivanu Königsmarkovou byly kladeny poměrně značné nároky, pokud měla z nejasných příznaků odhadovat možnosti vzniku i poměrně vzácného poškození plodu, jakým je hypoxie (nedostatek kyslíku v těle, pozn. red.), ke kterému dochází i ve vybavených porodnických zařízeních,“ uvedla tehdy v nálezu soudkyně Ivana Janů. Případ proto musel být projednán znovu a tentokrát byl rozsudek pravomocný.

„S verdiktem soudu nelze polemizovat, nezbývá než jej respektovat. Nicméně z jednání soudu vyplývá, že postup paní Königsmarkové byl po odborné stránce zcela nesprávný. Soudu se pouze nepodařilo prokázat příčinnou souvislost mezi úmrtím dítěte a konáním paní asistentky. Jsme však přesvědčeni, že při adekvátní poporodní péči nemuselo dítě zemřít,“ trvají ale na svém primáři Martin Čihař z neonatologického oddělení Nemocnice Na Bulovce a Miloš Černý z gynekologickoporodnické kliniky FN Motol.

Jak to tedy s domácími porody nyní vypadá? Porodní asistentky při něm teoreticky pomáhat mohou, ale musí mít stejné vybavení jako ve zdravotnickém zařízení – což je v praxi nemožné. Matky toužící po domácím porodu, kterých je ročně okolo dvou set, tak zůstávají odkázány samy na sebe -a také nesou na svých bedrech všechna rizika.

„Stát na jednu stranu brání, aby bylo možné poskytovat péči u porodu doma, na druhou stranu pak po rodičích vyžaduje potvrzení zdravotníka, že žena dítě porodila. Nestačí jim těhotenský průkaz a čestné prohlášení rodičů, přestože zákon jiné dokumenty nevyžaduje,“ přibližuje zapeklitou situaci, v níž se rodičky ocitají, právnička Ligy lidských práv ZuzanaCandigliota.

domácí porod, Königsmarková, porodní asistentka, soud