Dne 11. března 2008 pořádá Public Interest Lawyers Association ve spolupráci s Ligou lidských práv a CEELI Institute kulatý stůl pro advokáty, právní firmy a právníky nevládních organizací. Cílem akce je zhodnotit stav poskytování pro bono advokátních služeb v ČR, představit zahraniční zkušenosti, zvážit jejich přenositelnost do českých podmínek a projednat konkrétní možnosti podpory konceptu pro bono v České republice.

Koncept pro bono představí účastníkům ředitel PILA Vítězslav Dohnal, který také zhodnotí situaci v České republice. Přínosu pro bono pro advokáty se bude věnovat Michael Haroz, partner právní firmy Goulston&Storrs, a zkušenosti z Maďarska a Polska popíše Atanas Politov z Public Interest Law Institute v Budapešti. Právnička Ligy Veronika Kristková svým příspěvkem zahájí diskusi o praktických krocích a spolupráci neziskových organizací s advokátními kancelářemi na podpoře rozvoje pro bono aktivit.

Více informací poskytne Vítězslav Dohnal, vdohnal@pilaw.cz, tel.: 776 834 534, nebo Veronika Kristková, vkristkova@llp.cz, tel: +420 545 210 446.
Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

právní pomoc, pro bono