Liga lidských práv a Centrum advokacie duševně postižených (MDAC) vydaly nové systémové doporučení „Řízení o způsobilosti k právním úkonům“, které upozorňuje na porušování lidských práv osob trpících duševním postižením v řízení o způsobilosti k právním úkonům.

Systémové doporučení poukazuje na špatnou legislativu a praxi českých soudů, která vytváří prostor pro porušování základních práv a svobod lidí s postižením. Jedná se zejména o právo být slyšen, právo na doručení rozhodnutí a právo na efektivní právní zastoupení. „S despektem soudů k lidem s postižením se setkáváme velice často. Soudce s nimi málokdy jedná jako s plnoprávnými účastníky řízení, byť je to jeho povinností,“ říká právník Ligy a MDAC Maroš Matiaško.

Právníci Ligy a MDAC mají se zastupováním klientů v řízeních o způsobilosti k právním úkonům mnohaleté zkušenosti. O tragickém přístupu českých soudů k lidem s postižením svědčí kromě mnoha dalších také případ pana Milana, který byl dvakrát zbaven způsobilosti, aniž by se o tom dozvěděl. Řízení trvalo téměř dvanáct let. Okresní soudce pana Milana nikdy osobně neviděl, nikdy jej nepředvolal na jednání, nikdy jej nevyslechl a dvakrát za sebou mu rozhodnutí o zbavení způsobilosti k právním úkonům ani nedoručil. „Takový přístup má často neblahé důsledky na psychiku člověka s postižením, jeho sebedůvěru a vůbec důvěru ve státní moc,“ uvádí Matiaško.

Právě na tyto problémy reaguje Liga a MDAC systémovým doporučením, v němž řízení o způsobilosti k právním úkonům podrobně analyzuje, uvádí nedostatky a nabízí šestnáct konkrétních doporučení, jak českou právní úpravu změnit, aby k tak zřejmému porušování lidských práv osob se zdravotním postižením dále nedocházelo.

Bližší informace poskytne:

Maroš Matiaško, právník MDAC a Ligy lidských práv
tel.: 545 210 446; 773 621 228
e-mail: mmatiasko@mdac.info

Systémové doporučení naleznete zde.

právo, způsobilost