Národní rada osob se zdravotním postižením v ČR ve spolupráci s Ligou lidských práv a Společností pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR

si Vás dovoluje pozvat na tiskovou konferenci, která se koná

v pondělí 7. listopadu od 11 hodin v centrále NRZP ČR (Partyzánská 7, Praha 7).

Tématem bude prezentace Alternativní zprávy pro Výbor OSN pro práva osob se zdravotním postižením

Tiskové konference se zúčastní:

Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením v ČR,

Denisa Slašťanová, právnička Ligy lidských práv,

Camille Latimier, ředitelka sekretariátu Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR

Jan Hutař, právník Národní rady osob se zdravotním postižením v ČR

Podle Alternativní zprávy Česká republika selhává při plnění svých závazků, které vyplývají z Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením a které se týkají široké oblasti života těchto lidí.

Kontakt:
Václav Krása
předseda Národní rady osob se zdravotním postižením v ČR
e-mail: v.krasa@nrzp.cz

postižení