Liga lidských práv ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy si Vás dovolují pozvat na slavnostní předávání Certifikátů Férová škola prvním oceněným školám a s tím spojenou tiskovou konferenci.
Předávání se uskuteční dne 6. října 2009 v 11:00 hod v místnosti E106 budovy Ministerstva školství v Praze Karmelitská 7, Praha 1.
Akce se zúčastní:
Mgr. Jiří Kopal, předseda Ligy lidských práv
Mgr. Klára Laurenčíková, náměstkyně ministryně školství, vedoucí skupiny pro sociální programy ve školství
Mgr. Lucie Obrovská, koordinátorka projektu Férová škola
Komisařky Férové školy
RNDr. Pavla Polechová, CSc., Ministerstvo školství, odbor analyticko-koncepční
Mgr. Olga Kusá, Středisko integrace menšin
Ministerstvo školství zde představí opatření na podporu inkluzivního vzdělávání a spolu se zástupci Ligy slavnostně předá Certifikáty ředitelům prvních oceněných škol z Jihomoravského kraje, z nichž každá dostane prostor ke krátké prezentaci.

Bližší informace poskytne:
Magda Kucharičová, Liga lidských práv, tel. 725258871, email: mkucharicova@llp.cz
Další informace o projektu a oceněných školách naleznete také na www.ferovaskola.cz

inkluzivní vzdělávání, školství, vzdělávání