Liga lidských práv si Vás dovoluje pozvat na slavnostní předávání Certifikátů Férová škola dalším oceněným školám a s tím spojenou tiskovou konferenci. Cílem udělování certifikátů je připomenout veřejnosti, že společné vzdělávání všech dětí v běžných třídách v českém školství může fungovat a je přínosem pro všechny. Liga tímto ocení další základní školy z celé České republiky, které spravedlivě přistupují ke všem žákům bez rozdílu.

Slavnostní certifikace a tisková konference proběhne v pondělí 17. 10. 2011 od 11.00 hodin v prostorách Základní školy Lyčkovo náměstí 6, Praha‐Karlín.
Tisková konference se bude konat bezprostředně po předání certifikátů. Novináři budou mít během celého dopoledne možnost prohlédnout si školu, která patří mezi oceněné, a zejména se podívat, jak probíhá výuka v běžné třídě inkluzivní školy.

Po tiskové konferenci následuje série workshopů a přednášek, při nichž odborníci poskytnou praktické rady a informace v souvislosti s inkulzivním vzděláváním.

Tiskové konference se zúčastní:

Norman L. Eisen – velvyslanec USA

Iva Pikalová – koordinátorka projektu Férová škola

Monika Tannenbergerová – pedagožka projektu Férová škola

Lenka Felcmanová – předsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání

Vanda Hájková – Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta UK
Jan Korda – ředitel ZŠ a MŠ Praha 8

Program certifikace a konference naleznete zde.

Oceněné školy:

ZŠ a MŠ Červený vrch, Praha 6, www.zscvrch.cz

ZŠ a MŠ Dub, Dub

ZŠ a MŠ Chotýšany, Chotýšany (okr. Benešov u Prahy), www.zschotysany.cz

ZŠ a MŠ Klobuky, Klobuky (okres Kladno)

ZŠ a MŠ Praha 8, Praha‐Karlín, www.zs‐ln.cz

ZŠ Most, Most, www.8zsmost.cz

ZŠ Vítkov, Vítkov, www.zs.vitkov.indos.cz

ZŠ Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, www.3zszdar.cz

Prezentace oceněných škol proběhne před slavnostní certifikací v době od 9.15 do 11.00 hodin.

Bližší informace poskytnou:

Iva Pikalová, koordinátorka projektu Férová škola, email: ipikalova@llp.cz, tel.: 777 621 227

Katarína Krahulová, pedagožka Ligy a hlavní organizátorka akce , email: kkrahulova@llp.cz,
tel.: 731 455 789

Monika Tannenbergerová, pedagožka Ligy lidských práv, email: mtannenbergerova@llp.cz,
tel.: 608 362 594

Liga lidských práv je nezávislá nezisková organizace, která se zabývá dodržováním lidských práv v České republice. V rámci projektu Férová škola se snažíme o to, aby co nejvíce dětí bylo vzděláváno mimo speciální školství. Chceme, aby všechny děti, ať jsou jakékoli, měly možnost připravovat se na život v běžných školách a třídách a naučily se tak pomáhat, spolupracovat a lépe přijímat odlišnosti.

Více informací o projektu Férová škola naleznete na www.ferovaskola.cz.

děti, inkluzivní vzdělávání, školství, vzdělávání, žáci