Ve čtvrtek 13. ledna bude Okresní soud v Kroměříži řešit případ matky, která je trestně stíhána za to, že dvě ze svých dětí nenechala naočkovat a že odmítla do bytu vpustit pracovnice sociálního odboru. Toto selhání orgánů činných v trestním řízení přichází právě v době, kdy Ministerstvo zdravotnictví oznámilo svůj plán všech devět v současnosti povinných očkování převést do zákona a pokračovat v pokutování rodičů, kteří třeba jen chtějí své děti očkovat o něco později.

Podle výroku Nejvyššího správního soudu z léta 2010 není možné rodiče, kteří své děti neočkují v souladu s očkovacím kalendářem, sankcionovat za spáchání přestupku. O to jasnější by mělo být, že neočkováním rodiče nemohu spáchat trestný čin. „Je fatálním selháním policie, státního zástupce i soudce, že se případem zabývá trestní soud. Pevně věřím, že stíhání naší klientky bude neprodleně zastaveno. Poté klientce doporučíme, aby po státu požadovala náhradu újmy, kterou jí neoprávněným stíháním přivodili.“ Komentuje případ předseda Ligy David Zahumenský, který ženu v trestním řízení zastupuje.

Liga lidských práv je přesvědčena, že v demokratické společnosti by měl být každý zásah do práv rodičů pečivě veřejnosti vysvětlen a vyargumentován. O každém jednotlivém očkování by tak měla být vedena diskuse, zda je opravdu nezbytné, aby bylo povinné. Zkušenosti z Německa, Rakouska a dalších zemí, kde žádná povinná očkování nejsou, ukazují, že pro naprostou většinu rodičů stačí, aby byla očkování doporučená a bezplatná. Neměli bychom i v České republice dát přednost podobnému přístupu před represí?

Jednání proběhne 13. ledna 2011 od 13.00 v budově Okresního soudu v Kroměříži, Soudní 1279/11, v jednací síni č. 3, číslo dveří 105, v přízemí.
Bližší informace k případu poskytne a jednání se zúčastní:
David Zahumenský, právník a předseda Ligy lidských práv, tel. 608 719 535

TZ Ligy k rozhodnutí Nejvyššího správního soudu zde.

Analýza Ligy, která přehledným způsobem ukazuje, jak se k očkování dětí staví země západní Evropy zde.

děti, očkování, policie, zdravotnictví