Praha – Pomáhat a chránit – a ještě navíc zdvořile.
Tak by ideálně měla vypadat práce české policie, pokud by se naplnily vize ministerstva vnitra. Motto „pomáhat a chránit“ je zatím k vidění na dveřích policejních aut, zmíněnou zdvořilost ale policistům nařizuje přímo nový policejní zákon.
Ten zdvořilost označuje jako základní povinnost policisty.
„Policista a zaměstnanec policie jsou při plnění úkolů policie povinni dodržovat pravidla zdvořilosti a dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní,“ píše se v paragrafu devět zákona o policii, kterým se budou muži zákona řídit od ledna příštího roku.
Policie: Jsme zdvořilí už dnes
Podle mluvčího policejního prezidia Davida Kubaláka na slušné chování policisté dbají už dnes.#infobox
„Nic výrazného se pro nás od ledna nezmění. Zdvořilost a slušnost v komunikaci s veřejností je zakotvena i v etickém kodexu policie, který platí od roku 2005,“ říká mluvčí Kubalák.
Podle právníka Jana Kopala z Ligy lidských práv je ale takové zdůraznění zdvořilosti v zákoně správné.
Bude policie blíž lidem?
„I zdánlivé drobnosti jako nápis na policejním autě nebo taková zmínka v zákoně mohou vést ke změně filosofie práce policie. My dlouhodobě prosazujeme, aby se policie u nás přiblížila k modelu community policing. To znamená, aby byla blíže lidem, aby policista měl větší přehled, co se děje v jeho okrsku,“ vysvětluje Kopal.
Žádné sankce za neslušnost v zákoně nejsou. Ty policistu můžou potkat, jen pokud by se nevhodně choval ke kolegovi nebo nadřízenému.
„Tam je to něco jiného, na to jsou interní předpisy, které umožňují takové chování potrestat. To se ale veřejnosti netýká,“ říká Kubalák.

Článek vyšel dne 3. 8. 2008 na www.aktualne.cz, naleznete jej zde.

policie