Připravovaná novela zákona o policii vadí ochráncům lidských práv

PRAHA Novela zákona o policii se dostala pod palbu kritiky ochránců lidských práv. Podle nich totiž nová norma, která už prošla prvním čtením ve sněmovně, zasahuje do práv občanů. Policii prý dává širší pravomoci, než umožňuje Evropská úmluva o lidských právech.
Podle předsedy Ligy lidských práv Jiřího Kopala lze chystané novele vytknout tři základní body: “Především nezavádí nezávislou kontrolu policie, příliš zasahuje do soukromí občanů a policii dává nepřiměřené pravomoci pro omezování osobní svobody občanů,” vyjmenoval Kopal.
Kromě toho vytýkají ochránci lidských práv ministru vnitra Ivanu Langrovi, že zákon nedává inspekci, která vyšetřuje zločiny policistů, dostatečnou nezávislost. Postavení inspekce se podle aktivistů mělo změnit tak, aby nespadala pod pravomoc vnitra.
Mluvčí ministerstva Jana Malíková ale upozornila, že úředníci připravují takzvanou generální inspekci. Ta by měla být v budoucnu podřízena přímo vládě a měla by kontrolovat i ostatní bezpečnostní složky.
Nevládní organizace také chtějí, aby v inspekci nepracovali jen policisté. “Měla by tak jako v zahraničí absorbovat i civilní prvek: právníky nebo investigativní žurnalisty,” řekl Kopal.
Aktivisté Českého helsinského výboru však nekritizují jen kontrolní systém policie. Poukazují také na nebezpečnost elektrických paralyzérů, které už v zahraničí způsobili smrt lidí. Hrozí prý, že tzv. taser budou policisté používat nadmíru.
“Posvítí” si na konta V bezpečnostní legislativě se chystá ještě jedna velká změna: připravovaný nový zákon o tajných službách počítá s tím, že by zpravodajci mohli získávat informace o soukromých kontech z bank a dalších finančních institucí. Dosud mohou zpravodajské služby získávat údaje jen od orgánů veřejné správy.
Odborníci návrh odůvodňují především nutností sledovat peníze určené na podporu terorismu. Přesuny peněz jsou přitom často klíčem k odhalení nejen terorismu, ale i organizovaného zločinu a dalších kriminálních aktivit. Návrh věcného záměru zákona zatím schválila Bezpečnostní rada státu a nyní čeká na projednání vládou.

Článek vyšel dne 16.4.2008 v Lidových novinách.

inspekce, lidská práva, nezávislá kontrola, policie, trestné činy policistů