Brno, Olomouc – 24. listopadu 2008 – Jak získám kopii své zdravotnické dokumentace? Co je to „informovaný souhlas“? Co hrozí za nesplnění povinného očkování? I na tyto otázky se nyní mohou zeptat pacienti na střední Moravě. Studenti olomoucké právnické fakulty poskytují v rámci „studentské právní poradny“ nově také bezplatné poradenství pro pacienty. Na odborné supervizi se podílejí právníci Ligy lidských práv, kteří studenty v právech pacientů pravidelně školí.
Pacienti z Olomouce a okolí se mohou od pondělí do čtvrtka svěřit se svými právními problémy v budově právnické fakulty v Olomouci. Studenti práv je na „recepci“ poradny vyslechnou, sepíšou jejich dotazy a ty předají svým kolegům. Vyřízení dotazů trvá obvykle čtrnáct dní, v komplikovanějších případech to však může být i déle.
„Bezplatné právní poradenství poskytují studenti PF UP již od roku 1996, v rámci studentské právní poradny pak od roku 2006. Občané, kteří si nemohou dovolit zaplatit služby advokáta, zde mohou bezplatně využít pomoci studentů práva, kteří pod dohledem našich pedagogů lidem poradí. Jsme rádi, že na projektu můžeme spolupracovat s Ligou lidských práv. Zapojení jejích právníků nám umožní se více zaměřit také na poradenství pacientům. Studenti zároveň získají praktické právní dovednosti, které by pouhým čtením knih a zákonů nerozvinuli. I to je v souladu s koncepcí výuky na naší fakultě.“ Řekl Maxim Tomoszek, garant lidskoprávní kliniky a člen katedry ústavního práva PF UP.
Právník Ligy lidských práv David Zahumenský k tomu dodává: „Liga lidských práv se dlouhodobě věnuje prosazování práv pacientů. Vedle internetové poradny pro pacienty na stránkách www.ferovanemocnice.cz se zabýváme např. také připomínkováním podoby nových zdravotnických zákonů. Z naší zkušenosti vyplývá, že pacienti stále často svá práva neznají nebo nevědí, jak se jich domoci.“

Bližší informace poskytne:

David Zahumenský, právník a koordinátor Ligy lidských práv, tel. 608 719 535, e-mail: dzahumensky(at)llp.cz

Maxim Tomoszek, garant lidskoprávní kliniky a člen katedry ústavního práva PF UP v Olomouci, tel. 585 637 815, e-mail: maxim.tomoszek(at)upol.cz

Informace o činnosti Studentské právní poradny naleznete na jejích webových stránkách:

http://www.upol.cz/fakulty/pf/centrum-pro-klinicke-pravni-vzdelavani/studentska-pravni-poradna/

Poradenství pro pacienty regionu Střední Morava Liga lidských práv poskytuje v rámci projektu „Férová nemocnice“, který byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

Pacienti z celé ČR se mohou více o svých právech dozvědět ze stránek www.ferovanemocnice.cz, které vytvořila Liga lidských práv.

nemocnice, očkování, pacient