V tomto týdnu se právníci Ligy společně s dalšími odborníky dvakrát setkali s delegací Komisaře Rady Evropy pro lidská práva Nila Muižniekse. Komisař projevil zvláštní zájem o problematiku vyčleňování dětí z hlavního vzdělávacího proudu – především o náš projekt Férová škola. Velkou pozornost pak věnoval také situaci osob se zdravotním postižením.

inkluzivní vzdělávání, postižení