Šestnáct tisíc eur a čestné uznání je odměnou za práci lidí z brněnské organizace Liga lidských práv. Ta je jedním z šestatřiceti sdružení, která ocenila nadace Erste za přínos sociální integraci.
„S udělováním cen jsme začali před čtyřmi lety. Chceme jimi přispět k vývoji společnosti bez předsudků a s rovnými právy pro všechny,“ uvedl předseda představenstva nadace Andreas Treichl. Vítěze porotci vybrali z téměř dvou tisíc organizací z dvanácti zemí střední a východní Evropy. Brněnská Liga lidských práv získala cenu za svůj projekt Férová škola, který podporuje školy vytvářející spravedlivé podmínky pro vzdělávání všech dětí. Ocenění získaly také organizace z Děčína a Prahy.
Článek byl publikován dne 30.7. 2011 v brněnském denku a naleznete jej zde, obdobně také v pražském deníku zde.

inkluzivní vzdělávání, sociální integrace, vzdělávání