Pro účastníky brněnského festivalu Babylonfest uspořádaného u příležitosti Evropského roku mezikulturního dialogu připravila Liga lidských práv krátký soubor devíti otázek, které popisují různé životní situace, při nichž dochází či nedochází k diskriminaci. Je na vás, abyste si zkusili odpovědět, která situace diskriminace je či není. Možná zjistíte, že se tohoto fenoménu není třeba bát. Otázky naleznete zde, správné odpovědi s komentářem pak zde.

Festivalový program doplní Liga i odborným seminářem Každá nespravedlnost není diskriminace zaměřeným na vedení základních škol, případně úředníky brněnských městských částí, kteří se základním školstvím zabývají. Seznámeni budou s právním vymezením pojmu a osvojí si postupy, díky kterým budou moci fundovaně a kvalifikovaně diskriminaci rozpoznat. Budou jim představeny konkrétní příklady potenciálních diskriminačních situací v běžném životě lidí.
Přednáška nabídne přehled relevantních právních pramenů a literatury, osvětlí potřebnost či nepotřebnost ukotvení speciálního antidiskriminačního zákona v národní legislativě, zohlední i specifickou problematiku diskriminace a školního života.

Akce proběhne 13. června od 9 do 12 hodin na Staré radnici.

diskriminace, školství