Článek byl publikován dne 15. 10. 2010 v deníku Referendum a naleznete jej zde.

Výbor OSN upozornil včera zástupce české vlády, že existují ženy, které nechtějí rodit v porodnici, a že pro tyto ženy není v ČR zajištěna odpovídající zdravotnická péče. Zástupkyně ministerstva zdravotnictví na výtku reagovala s tím, že takové ženy nejsou.

Zástupci české vlády včera před Výborem OSN pro odstranění diskriminace žen odpovídali na nepříjemné otázky třiadvaceti expertů. Členky výboru se zajímaly především o kvalitu života romských žen v ČR, jejich přístup ke vzdělání, zdravotní péči, zaměstnání. Česká delegace se však v rámci diskuse musela vypořádat také s tématem odškodnění nezákonně sterilizovaných žen, domácího násilí či s otázkou svobodného přístupu ke zdravotní péči těch rodiček, které nechtějí přivést své dítě na svět v nemocnici.

Výbor OSN upozornil českou delegaci na to, že existují ženy, které nechtějí rodit v porodnici, a že pro tyto ženy není zajištěna odpovídající zdravotnická péče. Zástupkyně ministerstva zdravotnictví na tuto výtku reagovala informací, že 99 % porodů se odehrává v porodnicích, a tudíž ženy, které si přejí rodit mimo porodnici, neexistují. Ministerstvo zdravotnictví dále uvedlo, že nemá informace o žádných ženách, které by byly s péčí v nemocnici nespokojené. Samotné členky Výboru však zástupce vlády upozornily na to, že pokud ženy nemají jinou možnost, pochopitelně musí rodit v nemocnici, i když by si třeba přály rodit jinde.

Klinická psycholožka Michaela Mrowetz, která se tématem dlouhodobě zabývá, tvrdí, že se ve své praxi často setkává s rodičkami plánujícími porod mimo zdravotnické zařízení. Je to podle ní volba menšinová, hůře realizovatelná, avšak existující.

„Sama jsem jako informovaná pracovnice ve zdravotnictví jedno dítě porodila doma s asistencí dvou registrovaných porodních asistentek. Mezi zájemci o porod mimo zdravotnické zařízení je velké množství zdravotníků, lékařů. Také na toto téma píší studentky porodní asistence bakalářské práce. Sdělení pro OSN je tedy zcela mylné. Byla bych velmi ráda, kdyby MZ tuto chybu urychleně napravilo, abychom si z takové organizace, jako je OSN nedělali legraci,“ prohlásila Mrowetz pro Deník Referendum.

I pokud by se u nás pro domácí porod každoročně rozhodlo jen 1 % žen, znamená to o něco více než tisíc rodiček. Těm se stávající nastavení systému zdravotnické péče snaží situaci co nejvíce ztížit a porodům mimo nemocnice zamezit. A to například čerstvou vyhláškou, která stanovuje takové podmínky pro vydávání registrace porodním asistentkám, že naprostá většina z nich nebude schopna tyto náročné technické podmínky splnit. Pouze registrace je přitom opravňuje k asistenci u porodu bez dozoru lékaře.

Liga lidských práv zveřejní v pondělí 18. října analýzu týkající se porodních asistentek. Cílem této analýzy je představit veřejnosti objektivní a ucelené informace o fungování péče o rodičku mimo porodnici v jiných evropských zemích (Francie, Holandsko, Irsko, Německo, Rakousko, Spojené království). „Chceme přispět k věcné diskuzi o tom, jak co nejlépe zajistit odbornou péči českým ženám, které chtějí rodit doma nebo v porodním domě,“ říká jedna z autorek analýzy, právnička Ligy Zuzana Candigliota.

Zástupkyně ministerstva zdravotnictví před Výborem OSN přiznala, že o kritice zmíněné vyhlášky ví, je však přesvědčená, že každé legislativě je třeba dát čas, aby se její účinky projevily. Uvedla navíc, že ženy si mohou místo porodu svobodně vybrat. „Svobodná volba nastávajících maminek je však značně omezená. Pokud si přejí rodit mimo porodnici, nemohou požádat o pomoc porodní asistentku, jak je to běžné v jiných zemích. Zůstávají tak bez potřebné péče.“ Komentuje vyjádření zástupců české vlády právnička Ligy lidských práv Kateřina Červená.

děti, lékař, nemocnice, porod, zdravotnictví