V polovině září proběhlo v Londýně setkání odborníků na problematiku diskriminace ve zdravotnictví. U kulatého stolu pořádaného organizací Equal Rights Trust se sešli právníci, lékaři, interkulturní mediátoři, výzkumníci a další akademici ze západní a střední Evropy i USA, aby si vyměnili své zkušenosti. David Zahumenský, který Ligu na setkání zastupoval, otevřel svým příspěvkem blok věnovaný diskriminaci osob s duševní nemocí.

Mezi další diskutovaná témata pak patřila například komunikace ve zdravotnictví, ošetření lékařem jiného pohlaví, darování orgánů nebo nepřípustnost ženské obřízky, která je stále praktikována také v některých komunitách západního světa.

lékař, zdravotnictví