Liga lidských práv se zaměřuje na ochranu lidských práv ve všech oblastech společenského života včetně školství. Nyní proto připravila certifikát Férová škola, kterým chce ocenit základní školy, jež nabízejí férové vzdělávací prostředí pro všechny a podporují rozmanitost.

„Liga se jako nevládní nezisková organizace snaží v českém vzdělávacím systému prosadit co nejotevřenější prostředí pro všechny děti bez ohledu na podmínky, z nichž pocházejí, či handicapy, kterými jsou obtěžkány,“ uvádí Jan Vodák, ředitel Ligy lidských práv, proč se organizace rozhodla nabídnout školám certifikát.

O certifikát může zažádat kterákoliv základní škola. Prvním krokem je registrace na webových stránkách projektu – http://www.ferovaskola.cz. Osvědčení o tom, že se škola zasazuje o férový přístup ke všem žákům bez rozdílu, však získá pouze tehdy, když splní požadované standardy. Standardy pomaháli připravit experti na pedagogiku

Držitelé certifikatu by měli splňovat podmínku dodržování lidských práv, měli by zabránit diskriminaci žáků a rodičů a podporovat integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Standardy pro udělení certifikátu připravila Liga lidských práv ve ve spolupráci s renomovanými pedagogickými experty. Školám, které vyhoví požadavkům, bude certifikát udělen s platností dvou let. Neúspěšné školy obdrží doporučení pro nápravu nedostatků.

Certifikát zaštítilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Článek vyšel dne 11.5.2008 na www.novinky.cz, naleznete jej zde.

děti, postižení, školství, žáci