Záznam televizní reportáže ze dne 20. 9. 2009 na ČT 1 v pořadu Události sledujte zde.
Mentálně postižení lidé mají větší naději v případech, kdy jsou zbavováni svéprávnosti, často proti své vůli.

postižení, způsobilost