Přes 20 tisíc podpisů bylo včera předáno do Poslanecké sněmovny v petici proti represivnímu přístupu státu v otázce očkování. Petice vznikla jako reakce na vládní návrh novelizace zákona na ochranu veřejného zdraví 258/2000 Sb. Novela v oblasti očkování opět upřednostňuje represi namísto vysvětlování a individuálního přístupu, naprosto se tak vzdaluje podmínkám běžným v západní Evropě.

Petici v elektronické podobě podepsalo za necelé 3 měsíce 19 031 občanů.

Přes krátkou časovou působnost petice se podařilo nasbírat i 1380 podpisů na fyzické (papírové) podpisové archy. “Občané, především rodiče, situaci sledují a doufají v úpravu novely,” uvádí inciátorka petice Martina Suchánková ze spolku ROZALIO. „Nyní je jasné, že nebudou vyslyšeny všechny požadavky pojmenované v petici, ale pozměňovací návrhy některé požadavky reflektují.“

Novelu zákona o ochraně veřejného zdraví čeká dnes, tj. 20. 5. 2015 třetí čtení ve sněmovně, kde budou poslanci hlasovat o pozměňovacích návrzích.

Vítáme zejména tyto pozměňovací návrhy:

č. 2256, 2130, 2028, předkladatelka Nina Nováková a Jan Farský (TOP09):

  • zavedení individuálního očkovacího plánu a odpovědnosti státu za nežádoucí účinky očkování,
  • možnost volby alternativní vakcíny, povinnost lékaře informovat o možnosti výběru očkovací látky a úhrada jiné vakcíny z veřejného zdravotního pojištění do výše úhrady standardní vakcíny
  • zrušení podmínky očkování pro přístup na zotavovací akce a do předškolních zařízení
  • zrušení sankcí pro organizátory zotavovacích akcí, mateřské školy a lékaře

č. 2264, předkladatel Vít Kaňkovský (KDU):

  • zrušení zaváděného očkování bez souhlasu

č. 2037, předkladatel Josef Novotný (ČSSD):

  • zrušení podmínky očkování k přístupu na zotavovací akce
  • razantní snížení sankcí

V rámci novely mělo dokonce dojít ke změně zákona o zdravotních službách, jenž by umožnila očkovat děti bez informovaného souhlasu rodičů. Po otevřeném dopise, který Liga lidských práv spolu se spolkem ROZALIO poslaly vládě, poslancům a ministrům, se podařilo dosáhnout příslibu odstranění tohoto přílepku.

„Jsme rádi, že díky naší iniciativě se podařilo poslance upozornit na nebezpečný návrh zdravotnického výboru, který by umožňoval očkování i proti vůli rodičů. Naše obavy potvrdil i Parlamentní institut, který v posudku upozornil, že přijetí sporného návrhu by vedlo ke snížení lidskoprávního standardu a právní jistoty,“ uvádí právnička Ligy lidských práv Tereza Hrubá.

Komise k očkování bude patrně nevyvážená

V novele ani v pozměňovacích návrzích není řešeno odškodnění za poškození zdraví po očkování. Přitom Národní imunizační komise doporučila vytvořit odškodňovací fond už v roce 2011 a rovněž Ústavní soud potřebu zavést odškodnění letos potvrdil.

Ministerstvo zdravotnictví s návrhy změn v této oblasti nepřichází. „Přestože ministr Němeček přislíbil, že letos v dubnu bude ustanovena komise k otázkám očkování se zastoupením odborníků i zástupců veřejnosti, zatím se komise ustavuje a nebyl navržen ani termín prvního jednání,“ uvádí Martina Suchánková.

Liga lidských práv, která se dlouhodobě jako jediná organizace zabývá tématem očkování a ochrany spotřebitelů z právního pohledu, do komise i přes své žádosti přizvána nebyla. „Obáváme se, že pracovní komise, která bude z větší části tvořena zastánci represe v očkování, nemůže zajistit vyváženou diskusi a přinést potřebné změny v oblasti očkování,“ upozorňuje Tereza Hrubá.

 

Bližší informace podají:

Martina Suchánková, ROZALIO – Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování, e-mail: martina.suchankova@rozalio.cz, tel. 605 214 798

Tereza Hrubá, právnička Ligy lidských práv, e-mail: thruba@llp.cz, tel. 545 210 446

 

Text petice zde: http://e-petice.cz/petitions/petice-proti-represivnimu-pristupu-statu-v-otazce-ockovani.html

Sněmovní tisk 270 s přeloženými pozměňovacími návrhy zde: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=270