Půl roku trvalo ministerstvu spravedlnosti, než vyřídilo stížnost proti nezákonným praktikám na Krajském soudu v Brně, který svévolně zakazoval pořizování nahrávek z jednání. Podle šalamounského verdiktu ministerstva sice nelze nahrávání zakazovat s poukazem na údajnou ochranu osobnosti, jak činil krajský soud, ale když to soudce udělá, tak nejde o kárné provinění. Liga lidských práv vyzývá soud, aby se za porušování práv účastníků řízení veřejně omluvil.

Stížnost k ministerstvu podal advokát Robert Cholenský, který spolupracuje s Ligou lidských práv a bezplatně zastupuje některé případy lidí s postižením. Nejprve si stěžoval k vedení soudu na soudkyni Dagmar Bastlovou, která zakazovala pořizování nahrávek, které přitom slouží k ochraně klientů a brání nesprávné protokolaci. Nápravy se ale nedočkal. Naopak místopředseda soudu Pavel Bachratý její nezákonné jednání obhajoval a ještě veřejnost pořizující nahrávky urážlivě nazval „samozvanými aktivisty či strážci zákonnosti“.

Nyní dalo ministerstvo advokátovi i České advokátní komoře, která také jednání soudu kritizovala jako překračující pravomoc, zapravdu. Podle něj „obecný zákaz pořízení zvukového záznamu není správný“ a odkázalo na rozhodnutí Ústavního soudu, podle kterého je možnost nahrávání součástí práva na spravedlivý proces. Ministerstvo sice nemíní soudce za porušování práv účastníků řízení nijak potrestat, nicméně seznámilo se svým stanoviskem na poradě jak vedení krajského soudu, tak i okresní soudy v jeho působnosti.

„Kárným proviněním soudce je podle zákona ohrožování důvěry v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů. Porušením práv našich klientů na spravedlivý proces nepochybně takovým proviněním je,“ nesouhlasí s nevyvozením odpovědnosti soudců právnička Ligy lidských práv Zuzana Candigliota. Jménem Ligy lidských práv proto vyzvala vedení soudu, aby se za svůj dosavadní postup vůči účastníkům řízení i veřejnosti omluvilo a sdělilo, jaká přijalo opatření k nápravě.

 

Bližší informace poskytnou

Mgr. Robert Cholenský, Ph.D., advokát, tel. 608 967 423

Zuzana Candigliota, právnička Ligy lidských práv, tel. 607 005 043

Odkazy

Vyrozumění ministerstva spravedlnosti

Cholenský, ministerstvo spravedlnosti, nahrávky, pochybení soudů, soud, stížnost