Právnička Ligy se ve dnech 28. – 29. 11. 2008 zúčastnila v litevském Vilniusu konference, kterou pořádalo Evropské pacientské fórum (European Patients΄ Forum – EPF). Jedná se o zastřešující nevládní organizaci, jejímž hlavním cílem je prosazovat práva pacientů a jejich potřeby na úrovni EU a zaštítit činnost národních pacientských organizací. Konference byla určena zejména pro pacientské organizace ze států střední a východní Evropy, které mají s dodržováním práv pacientů v praxi největší problémy. Mezi účastníky byli zástupci pacientských organizací z Pobaltských států, Polska, České republiky a Nizozemí, ale také delegace Komise EU a litevská poslankyně Evropského parlamentu.

V rámci tématických bloků probíhala například diskuse o tom, jak a evropské úrovni zapojit pacientské organizace do rozhodovacích procesů, jak ovlivnit zdravotnickou politiku nebo jak zlepšit informovanost pacientů. Účastníci byli seznámeni s Prohlášením pacientů (EPF´s Patients´ Manifesto), což je dokument, který vytvořilo EPF pro Evropský parlament a Komisi s cílem zlepšit zdravotní péči napříč Evropou. Prohlášení pacientů volá po rovném a včasném přístupu ke zdravotní péči, lepší informovanosti pacientů a zesílení hlasu pacientů v EU a upozorňuje na některé současné problémy.

pacient, práva pacientů