Sociální znevýhodnění žáka je velmi významným faktorem, který ovlivňuje jeho šance ve vzdělávání. To je skutečnost, kterou potvrdila na tiskové konferenci koalice Společně do školy, konané ve středu 25. listopadu, ministryně školství Miroslava Kopicová.

Současně uvedla, že integrace romských dětí, které jsou ve velké míře sociálně znevýhodněné, je jedním z prioritních témat v současném zaměření práce celého resortu.

Jsme rádi, že se koalici nevládních organizací Společně do školy, jejímž členem je také Liga lidských práv, po náročném vyjednávání podařilo přimět ministerstvo, aby na téma rovných šancí ve vzdělávání začalo klást náležitý důraz. Paní ministryně na tiskové konferenci koalici Společně do školy podpořila a současně uvedla nejvýznamnější opatření, která bude ministerstvo prosazovat, aby zamezilo přetrvávající segregaci ve školství.

Počátkem roku 2010, v období zápisů do prvních tříd, chce například ministerstvo apelovat na ředitele škol, aby více motivovali ke vzdělání romské děti a děti jiných menšin. Ministerstvo také připravilo Národní akční plán inkluzívního vzdělávání, který by měl být hlavním nástrojem změny v dalším období. Ministryně přislíbila neziskovým organizacím možnost připomínkování tohoto materiálu. Věříme, že bude součástí změny k lepšímu.
Tiskovou konferenci můžete shlédnout zde.

děti, školství, vzdělávání, žáci