Ve středu 5. března 2008 začíná v Praze festival dokumentárních filmů Jeden svět, který potrvá celý týden. V rámci festivalu se mohou zájemci zúčastnit filmových projekcí a debaty na téma mezinárodní trestní spravedlnosti.

Na pondělí 10. března jsou v malém sále Městské knihovny v Praze připraveny projekce filmů Miloševič u soudu a Za Dárfúr! Po promítnutí filmů bude následovat diskuse s Essa Faalem z Úřadu prokurátora Mezinárodního trestního soudu, Petrem Válkem z Ministerstva zahraničních věcí a se zástupcem Ligy lidských práv, Janem Kratochvílem. Zabývat se budou otázkou potrestání pachatelů genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů, otázkou angažovanosti mezinárodního společenství na dopadení a odsouzení zločinců a v neposlední řadě problémem podpory Mezinárodního trestního soudu ze strany České republiky.

Mezinárodní trestní soud bude v úterý 11. března tématem také v Poslanecké sněmovně. Po promítnutí filmu Spravedlnost bez hranic mohou poslanci, senátoři a pozvaní hosté diskutovat s JUDr. Ivanou Janů, ústavní soudkyní a někdejší soudkyní Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii. Debata by se měla týkat otázky smyslu mezinárodní trestní spravedlnosti, problému podpory mezinárodních snah o potrestání zločinů proti lidskosti, válečných zločinů a pachatelů genocidy ze strany České republiky a otázce ratifikace Mezinárodního trestního soudu Českou republikou. Touto akcí se festival Jeden svět pokusí přiblížit téma mezinárodní trestní spravedlnosti poslancům a senátorům Parlamentu, kteří mají v nejbližší době rozhodovat o přistoupení České republiky k Mezinárodnímu trestnímu soudu.
Součástí festivalu bude výstava Nakreslená genocida. Obrázky dětí ze západosudánského Dárfúru a sousedního Čadu jsou výmluvnou a alarmující výpovědí o konfliktu, který se malým autorům nesmazatelně zapsal do paměti. Kresby budou vystavené v Galerii Langhans od 5. do 13. března. Na tomto místě bude také možné přpojit se podpisem k otevřenému dopisu poslancům a senátorům za ratifikaci Římského statutu. K dopisu se můžete připojit i zaslaním emailu s Vašimi údaji na jkratochvil@llp.cz.

Program a podrobné informace o festivalu najdete zde.