V průběhu měsíce září a počátkem října se na devíti školách podařilo již naplno rozběhnout proces související s udělením certifikátu Férová škola. Koordinátorka projektu Lucie Obrovská, která jako zástupkyně certifikační komise komunikuje s řediteli a pedagogy, zatím zjišťuje, do jaké míry jsou školy na udělení Certifikátu připraveny a zda mohou prokázat naplnění Základních zásad Certifikátu. Součástí procesu certifikace se totiž může stát jen škola, která tyto zásady dodržuje.
Právnička a pedagožka Lucie Obrovská při svých návštěvách analyzuje úroveň školních vzdělávacích programů a zařazení inkluzivních, antidiskriminačních a multikulturních zásad do výuky všech žáků bez ohledu na jejich věk. Zjišťuje rovněž, kde by školy měly zapracovat na zlepšení a poskytuje jim bezplatné konzultace.
Liga lidských práv nabízí ředitelům a učitelům také vzdělávací semináře s právní a pedagogickou problematikou. Týkají se zejména tématu diskriminace ve školství, předsudků a stereotypů, vyučování multikulturní výchovy nebo zvládání problémových situací ve třídě. Šesti břeclavským základním školám hradí tyto semináře Agentura pro sociální začleňování, s níž nyní Liga lidských práv uzavřela lokální partnerství.

inkluzivní vzdělávání, školství, učitel, žáci