Brno – 19. listopadu 2008 – Vlády nám už řadu let slibují nový zdravotnický zákon, který by lépe zakotvil práva pacientů. Dnes by měla vláda na svém odloženém zasedání projednat zákon o zdravotních službách a také tři další zákony, které tvoří první část reformy zdravotnictví. Právě na dnešním jednání vlády by se mělo ukázat, zda se ministru Julínkovi podaří prosadit alespoň její část.
Přestože v navrhovaném zákoně o zdravotních službách chybí to, co ODS před volbami slibovala, tedy možnost rodičů být ve zdravotnickém zařízení společně se svým hospitalizovaným dítětem, přináší reforma pacientům řadu pozitivních změn. Jednou z nich je například právo na „názor druhého lékaře“ v případě, že pacient není s navrhovaným postupem spokojen. Reforma by měla přinést nemocným nově také možnost rozhodovat pomocí takzvaného „dříve vysloveného přání“ o tom, jak s ním bude zacházeno v případě, že se dostane do stavu, kdy si lékaři nebudou moci vyžádat jeho souhlas se zákrokem.
„Ani lepší právní úprava však nevyřeší všechny současné problémy. Občanům České republiky bohužel stále chybí dostatek informací o tom, jaká mají práva a možnosti je uplatnit. Zdravotnická zařízení se také často z obavy ze soudního sporu vyhýbají otevřené komunikaci s pacientem a jakékoli případné pochybení se snaží ututlat a zakrýt. Lidé by se tedy o svá práva měli více zajímat a trvat na jejich respektování.“ Uvedl David Zahumenský, právník Ligy lidských práv. Liga v této souvislosti upozorňuje na potřebu zaměřit se na dialog mezi pacientem a lékařem a posílit pozici pacienta v tomto dialogu. S cílem dát pacientům více informací o jejich právech Liga spustila internetové stránky www.ferovanemocnice.cz, které mají pacientům i lékařům jejich práva a povinnosti přiblížit.

Informace o právech pacientů u nás naleznete na www.ferovanemocnice.cz

Více informací o společném pobytu rodičů s nemocnými dětmi ve zdravotnických zařízeních naleznete na blogu Férové nemocnice:
http://www.ferovanemocnice.cz/pravni-blog/

Další informace poskytne:
David Zahumenský, právník Ligy a koordinátor projektu, tel. 608 719 535, e-mail: dzahumensky(at)llp.cz

Férová nemocnice je projekt Ligy lidských práv, který by měl zlepšit informovanost o právech i povinnostech pacientů a lékařů u nás, a poskytovat řadu informací o zdravotnickém právu. Na www.ferovanemocnice.cz mohou lidé diskutovat o problémech, se kterými se setkali, nebo bezplatně využít poradnu pro pacienty. V právním blogu dostanou prostor advokáti a experti na zdravotnické právo, aby zde přispěli svým komentářem či glosou.

Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

děti, lékař, nemocnice, pacient, práva pacientů, právo, zdravotnictví