Praha – Přítomnost otce u porodu, co nejméně umělých zásahů či setrvání rodičů s dítětem i po narození. To jsou některé z požadavků, které dnes vyslovují maminky při příchodu do porodnice. Neodmyslitelně k nim patří i přání rodit pouze s porodní asistentkou – a právě toto povolání připomíná dnešní mezinárodní den.

Zprávu vydal Deník dne 5. května 2014, autorem textu je Michala Koubová.
Odbornice na přivádění dětí na svět by se letos konečně měly začít podílet na legislativní úpravě svého povolání.

Pozice asistentek však
v Česku není vůbec jednoduchá. V minulosti byly například vyloučeny z pracovní skupiny, která na ministerstvu zdravotnictví připravovala koncepci porodnictví,
a své povolání mohou samy vykonávat jen omezeně. Teď jim ale svítá na lepší časy:
v březnu totiž zástupkyně několika profesních sdružení podepsaly s hlavní sestrou ČR Alenou Šmídovou memorandum, kde se mluví o vytvoření koncepce porodní asistence nebo spolupráci s ministerstvem při tvorbě legislativy spojené s výkonem povolání.

Setkání porodních asistentek

„Také připravujeme setkání všech zástupkyň organizací porodních asistentek, které se koná na začátku června
v Praze,“
říká Věra Vránová, šéfka České konfederace porodních asistentek. Pro české asistentky je tak letošek velmi důležitý: nejenže budou hostit tisíce svých kolegyň z celého světa, ale konečně se budou moci podílet na zákonné úpravě svých pravomocí. Ty jsou přitom stále menší než v zahraničí – porod sice smí od začátku letošního roku vést samy, ale jen v porodnicích
a ještě s předchozím souhlasem lékaře.

„V porodnicích denně dochází k finančně i mocensky motivovaným invazivním zásahům do porodu, například nástřihu hráze a separaci dítěte. Zásahy jsou bez souhlasu rodičů, často i v rozporu
s ním,“
zdůvodňuje poptávku po péči asistentek právnička Adéla Hořejší z kanceláře Wilson and Partners.

„Osvícené porodnice už dávno motivovaly své asistentky, aby pečovaly o těhotné. Ostatní porodnice budou nadále kompetence asistentek oklešťovat. Zájem je přitom velký, nejvíce by ženy chtěly služby samostatných porodních asistentek, které o ženu pečují v těhotenství a poté ji doprovodí k porodu v porodnici. Několik porodnic má s takovými asistentkami smlouvu a počet porodů v těchto zařízeních stoupl o deset až 15 procent,“ uzavírá Kateřina Hájková Klíčová z Unie porodních asistentek.

Spor o smrt dítěte končí. Po čtyřech letech

Praha – Letošní rok přeje porodním asistentkám
i v dalším bodě: po čtyřech letech soudních tahanic minulý týden definitivně skončil spor
o to, kdo může za zpackaný domácí porod, po němž přišlo dítě o život. Pražský městský soud totiž definitivně zprostil viny porodní asistentku Ivanu Königsmarkovou, která před časem dostala pětiletý zákaz činnosti, podmínku
a pokutu 2,7 milionu korun.

„Jsem unavená a jsem ráda, že to skončilo,“ řekla bezprostředně po konci soudního líčení Königsmarková. Po letech, kdy porodní asistentky téměř neměly zastání, v jejich prospěch poprvé promluvil loni v létě Ústavní soud. Ten došel k závěru, že úplné vyloučení domácích porodů by bylo porušením práva na svobodu volby.

„Na stěžovatelku Ivanu Königsmarkovou byly kladeny poměrně značné nároky, pokud měla z nejasných příznaků odhadovat možnosti vzniku i poměrně vzácného poškození plodu, jakým je hypoxie (nedostatek kyslíku
v těle, pozn. red.), ke kterému dochází i ve vybavených porodnických zařízeních,“ uvedla tehdy v nálezu soudkyně Ivana Janů. Případ proto musel být projednán znovu a tentokrát byl rozsudek pravomocný.

„S verdiktem soudu nelze polemizovat, nezbývá než jej respektovat. Nicméně z jednání soudu vyplývá, že postup paní Königsmarkové byl po odborné stránce zcela nesprávný. Soudu se pouze nepodařilo prokázat příčinnou souvislost mezi úmrtím dítěte a konáním paní asistentky. Jsme však přesvědčeni, že při adekvátní poporodní péči nemuselo dítě zemřít,“ trvají ale na svém primáři Martin Čihař z neonatologického oddělení Nemocnice Na Bulovce a Miloš Černý z gynekologicko-porodnické kliniky FN Motol.

Jak to tedy s domácími porody nyní vypadá? Porodní asistentky při něm teoreticky pomáhat mohou, ale musí mít stejné vybavení jako ve zdravotnickém zařízení – což je
v praxi nemožné. Matky toužící po domácím porodu, kterých je ročně okolo dvou set, tak zůstávají odkázány samy na sebe – a také nesou na svých bedrech všechna rizika.

„Stát na jednu stranu brání, aby bylo možné poskytovat péči u porodu doma, na druhou stranu pak po rodičích vyžaduje potvrzení zdravotníka, že žena dítě porodila. Nestačí jim těhotenský průkaz a čestné prohlášení rodičů, přestože zákon jiné dokumenty nevyžaduje,“ přibližuje zapeklitou situaci, v níž se rodičky ocitají, právnička Ligy lidských práv Zuzana Candigliota.

domácí porod, Königsmarková, lékař, porodní asistentka, porodnice