Liga lidských práv a Vteřina poté Vás zvou na happening na podporu práv dětí v ústavech, který se uskuteční v pátek 22. 5. v rámci Týdne města. Najdete nás po celý den v centru Brna. Budeme lidem rozdávat plyšové hračky a vysvětlovat jim, že děti nepatří do dětských domovů, ale do rodin.

Každý rok různé subjekty organizují finanční sbírky nebo sbírky hraček pro dětské domovy. My však nechceme pomáhat domovům, chceme pomáhat dětem. V České republice je více než 6500 dětí, které žijí v omezujícím prostředí ústavů. Tyto děti nepotřebují nejvíc hračky, potřebují rodinné zázemí, své sourozence, vzdělání, potřebují být respektovány.

Daniel, 16 let:
„U nás v domově hodně dětí chodí na kuchaře nebo zedníka. Chtěl jsem se přihlásit na gymnázium, ale paní ředitelka usoudila, že to nebude dobré, musel bych pak na vysokou školu. Mám vybrat mezi kuchařem a zedníkem a neodmlouvat. Tak jsem si nakonec vybral toho kuchaře. Teta mi řekla, že nebudu vyčuhovat z kolektivu, že studium bude jednoduché a hlavně krátké a že díky kuchařovi odejdu z dětského domova už o rok dříve. No, není to všechno paráda, zamýšlím se…“

Happening bude zahájen v 11:30 u kašny na Moravském náměstí. V tento čas budou na místě mladí lidé, kteří vyrůstali v dětských domovech, zaměstnanci Ligy a Vteřiny poté, kteří zahájí rozdávání plyšáků a informování veřejnosti. Novináři mohou na místě udělat krátký rozhovor a také pořídit fotografie ze zahájení happeningu.

Kontakt:
Andrea Šafařík Fridmanská (Vteřina poté), info@vterinapote.cz, +420 608 510 782;
Zuzana Durajová (Liga lidských práv), zdurajova@llp.cz, +420 773 692 282

Kontakt pro novináře: Martin Dutkiewič, mdutkiewic@llp.cz, +420 734 158 280

Víte že?
• V ČR je 219 školských ústavních zařízení se 6549 dětmi.
• Na VŠ studuje jen každé 170. dítě z ústavu oproti každému 4. dítěti, které vyrůstá v rodině.
• Pouze 590 dětem je poskytována podpora po dosažení plnoletosti.
• Svěřeno do pěstounské péče bylo jen 1,7% dětí z ústavní péče.
• 1498 dětí bylo odebráno z rodin na základě předběžného opatření.
• U 1505 dětí byla nově nařízena ústavní výchova.

Pojďte se dozvědět, jak můžete pomáhat smysluplně!

Pozn.: Data jsou z rokou 2013