Praha – Co je to diskriminace, proč bojovat za svobodu projevu, kdo má právo na vzdělání a komu vadí terorismus?
Středoškolští učitelé a jejich žáci dostali k 17. listopadu, v Den boje za svobodu a demokracii, unikátní příručku, která radí, jak učit o lidských právech.
Mezi autory textů patří například člen Rady vlády pro lidská práva Jan Kratochvíl, zakladatel Ligy lidských práv Jiří Kopal nebo pracovníci sekce pro lidská práva společnosti Člověk v tísni.
Komiksoví hrdinové Dáša a Bohouš zpřístupňují v českých školách často opomíjenou nebo zanedbávanou tématiku. „Pojem lidská práva je dosud často nejasný a nejednoznačný,“ vysvětlují autoři příručky důvod jejího vzniku.
Dvanáct kapitol se věnuje tématům jako diskriminace, svoboda projevu, práva dětí nebo dodržování práv při válečných konfliktech. „Výukový text je doplněn aktivitou, kterou mohou učitelé zařadit do výuky,“ říká ředitelka vzdělávacího programu Varianty společnosti Člověk v tísni Petra Skalická.

Lidská práva – nic pro Čechy
Nedávný průzkum společnosti Median u příležitosti olympijských her v Pekingu ukázal, že Čechy lidská práva jejich dodržování ve světě moc netrápí. Pouhá pětina obyvatel nesouhlasila s konáním her v zemi, která současně poručuje lidská práva.
Příručka pro školy je jedním z výstupů projektu Světová škola, do kterého je v současnosti zapojeno více než 200 škol z šesti evropských zemí a Thajska. Devět českých škol už nyní může používat i stejnojmennou certifikovanou značku, která v rámci projektu vznikla.
Tyto školy musí splňovat speciální kritéria. Nejdříve si udělaly vnitřní audit toho, jak například nakládají s odpady, zda nakupuje výrobky, za které dostali jejich producenti zaplaceno, tzv. fair-tradeové výrobky, nebo jak se angažuje v oblasti ochrany lidských práv.
Na audit pak navazují školní projekty, které přirozeně zapadají do nového způsobu výuky v rámci kurikulární reformy.

Další projekty
Příručku v on-line verzi, která pomáhá při výuce lidských práv, publikovala již v roce 2003 také česká pobočka Amnesty International. Jmenuje se Průvodce po stopách lidských práv.
Také obdobu certifikátu Světové školy už české vzdělávací ústavy znají. Je jím projekt Férové školy. Toto označení mohou dostat školy, které nabízejí dětem individuální přístup a angažují se na poli integrace znevýhodněných dětí, například dětí z vyloučených romských lokalit nebo postižených dětí.

Webové stránky
Více informací o zmíněných projektech lze nalézet na internetocýh stránkách:
Světová škola: www.globalactionschools.org
Férová škola: http://www.ferovaskola.cz
Průvodce po stopách lidských práv: http://www.amnesty.cz/pruvodce/

Článek vyšel dne 22. 11. 2008 na www.aktualne.centrum.cz, nalezenete jej zde.

práva dětí, právo, učitel