Výbor pro odstranění diskriminace žen při OSN zveřejnil minulý týden výsledky hodnocení přístupu České republiky k dodržování ženských práv, které zpracoval na základě říjnových rozhovorů se zástupci vlády i nevládních organizací. Za nejnaléhavější považuje Výbor OSN zejména problém nedostatečného řešení případů protiprávních sterilizací a domácího násilí. O pokroku v těchto oblastech musí česká vláda předat Výboru zprávu již za dva roky. V závěrečné zprávě kritizuje Výbor také nedostatečnou ochranu práv žen při porodech. Na nutnost zabývat se těmito problémy upozorňuje Liga lidských práv již řadu let.

Nezákonné sterilizace
(odstavec 34 a 35 Závěrečných doporučení Výboru)
Už ve své zprávě z roku 2006 Výbor doporučil české vládě, aby praxi protiprávních sterilizací odsoudila a odškodnila její oběti. Výbor vzal na vědomí, že vláda Jana Fišera vyjádřila v listopadu 2009 opatrné politování nad tím, že k případům provádění nezákonných sterilizací docházelo, zároveň ale poukázal na to, že stále nebyla realizována doporučení veřejného ochránce práv z roku 2005. „Výbor dal české vládě jasně najevo, že nemůže otázku protiprávních sterilizací považovat za uzavřenou, zejména proto, že nelegální sterilizace nebyly řádně prošetřeny a nikdo nebyl potrestán. Je také potřeba, aby Česká republika takto postižené ženy řádně odškodnila.“ Říká právnička Ligy Kateřina Červená, která se zasedání Výboru v Ženevě účastnila.

Péče o rodící ženy (odstavec 36 a 37 Závěrečných doporučení Výboru)
Také v oblasti péče o rodičky dal Výbor za pravdu Lize. „Vzal sice v potaz, že se České republice daří dosahovat velmi nízké novorozenecké úmrtnosti, zároveň však poukázal na to, že nízkou novorozeneckou úmrtností nelze ospravedlňovat nerespektování informovaného souhlasu žen a provádění lékařských zákroků bez řádného poučení.“ Komentuje zprávu Výboru právnička Ligy Zuzana Candigliota. Výbor dále navrhl, aby bylo ženám umožněno rodit mimo porodnici za pomocí porodních asistentek.

V souvislosti s tímto tématem Liga zpracovala analýzu, z níž vyplývá, že Česká republika by se v péči o ženy při porodu mohla inspirovat například systémy v Nizozemí či Německu, kde je péče porodních asistentek mimo porodnice běžná. Současná právní úprava sice porodním asistentkám přímo nezakazuje pomáhat ženám rodit mimo porodnici, prakticky stejného výsledku je však dosaženo tím, že nová vyhláška nastavuje pro výkon profese samostatné porodní asistentky nesplnitelné podmínky. „Stejně jako v jiných evropských zemích, i v České republice se určitá část žen rozhodne pro porod mimo porodnici. Ministerstvo zdravotnictví by mělo zajistit, aby tyto ženy měly k dispozici péči porodní asistentky. Tato péče by také měla být proplácená zdravotními pojišťovnami,“ doplňuje Zuzana Candigliota.

Domácí násilí (odstavec 22 a 23 Závěrečných doporučení Výboru)
Ve svých závěrečných doporučeních Výbor rovněž zdůraznil, že Česká republika neposkytuje dostatečnou ochranu a pomoc obětem domácího násilí. Liga společně s organizací Persefona, která se na pomoc obětem domácího násilí specializuje, před Výborem kritizovaly, že oběti domácího násilí jsou často ponechávány bez odborné pomoci a zázemí potřebného pro zajištění ochrany před násilníkem.

Závěrečná doporučení Výboru pro odstranění diskriminace žen pro Českou republiku naleznete v příloze nebo zde:

český neoficiální překlad

originál v angličtině

Bližší informace poskytnou:

Kateřina Červená, právnička Ligy lidských práv: +420 777 18 99 26, kcervena@llp.cz

Zuzana Candigliota, právnička Ligy lidských práv: +420 777 893 871, zcandigliota@llp.cz

Výbor pro odstranění diskriminace žen

Výbor je zvláštním orgánem při OSN, který kontroluje, jak státy plní své závazky vyplývající z Úmluvy pro odstranění všech forem diskriminace žen. Státy, které úmluvu podepsaly, mají povinnost v pravidelných intervalech zasílat Výboru zprávu o dodržování svých závazků. Výbor však vedle oficiálních představitelů vlády naslouchá také neziskovým organizacím, které tak mají možnost upozornit OSN na porušování lidských práv ve svých zemích.

Související zprávy

Průběh jednání s Výborem OSN

12. 10. 2010 Česká republika si vysloužila kritiku za svůj přístup k ženám

15. 10. 2010 Ženy, které si nepřejí rodit v porodnici neexistují, tvrdilo před výborem OSN ministerstvo zdravotnictví

Protiprávní sterilizace:

23. 11. 2009 Za protiprávní sterilizace se vláda pouze omluvila

5. 11. 2008 Nárok na odškodnění za protiprávní sterilizaci označil soud za promlčený

Péče o rodičky:

27. 10. 2010 Inspirujme se porodnictvím v zahraničí

lékař, porod, sterilizace, zdravotnictví