Svobodná volba ve zdravotnictví

Liga lidských práv  >>  Naše témata  >>  Svobodná volba ve zdravotnictví 

Snažíme se zvýšit povědomí pacientů a lékařů o jejich právech. Podporujeme právo svobodné volby a individuálního rozhodování.

Pouze pacient dostatečně informovaný o zdravotním stavu a svých právech může být lékařům partnerem. Srozumitelně zodpovídáme právní dotazy a díky výuce na vysokých školách zvyšujeme také právní povědomí lékařů. Zasazujeme se o svobodu volby ve zdravotnictví – chceme, aby zdravotníci respektovali individuální rozhodnutí a svobodnou volbu v oblasti očkování či porodnictví.

Jak to děláme:

  • Zastupujeme strategické případy před českými i mezinárodními soudy.
  • Poskytujeme poradenství pacientům na stránkách Férová nemocnice.
  • Publikujeme manuály pro veřejnost, odborné analýzy a systémová doporučení.
  • Vzděláváme pomocí seminářů a právních klinik studenty, zdravotníky i veřejnost.
  • Připomínkujeme zákony, které se týkají práv pacientů a rodiček.

> bezplatnou poradnu pro pacienty najdete na webu Férové nemocnice