Plnohodnotný život v komunitě

Liga lidských práv  >>  Naše témata  >> Plnohodnotný život v komunitě

V oblasti ochrany práv dětí se snažíme zajistit, aby všechny děti vyrůstaly v rodině a nikoli v ústavu a aby všechny děti měly rovný přístup ke vzdělání. Podporujeme rušení kojeneckých ústavů a dětských domovů.

Snažíme se o efektivní a úplnou implementaci Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Velmi kriticky se stavíme zejména vůči současnému systému omezování svéprávnosti, institucionalizování osob s duševním postižením v zařízeních sociálních služeb a psychiatrických nemocnicích, segregaci ve vzdělávání, porušování práva na osobní svobodu a ponižujícímu zacházení v zařízeních, kde dochází k zbavení osobní svobody.

Naším cílem je, aby všichni bez rozdílu mohli vést důstojný a plnohodnotný život.

Spolupracujeme s Centrem advokacie duševně postižených.

Jak to děláme:

  • Zastupujeme osoby s postižením před českými i mezinárodním soudy v zásadních případech.
  • Spolupracujeme na reformách s ústředními orgány státní správy.
  • Připomínkujeme zákony, které se týkají lidí se zdravotním postižením.
  • Školíme zejména zástupce veřejné správy, sociální pracovníky a další osoby z řad laické a odborné veřejnosti.
  • Publikujeme odborné analýzy, systémová doporučení, manuály pro veřejnost a odborné publikace.