Kvalitní vzdělání pro všechny děti

Liga lidských práv  >>  Naše témata  >> Kvalitní vzdělání pro všechny děti

V českém školství prosazujeme spravedlivé podmínky a kvalitní vzdělání pro všechny děti. Bez ohledu na zdravotní či sociální handicap má každé dítě v naší zemi právo na vzdělání. Projekt Férová škola prosazuje inkluzivní školství, které vnímá rozdíly mezi dětmi jako jejich bohatství a dokáže jich využít. Oceňujeme a podporujeme školy otevřené každému dítěti, školy rozvíjející potenciál každého žáka.

Jak to děláme:

  • Pořádáme semináře a workshopy pro učitele a žáky.
  • Rodičům nabízíme pedagogické i právní poradenství.
  • Připomínkujeme zákony a navrhujeme systémové změny.

> více informací najdete na webu Férové školy

Do projektu Férová škola, který byl oceněn nadací ERSTE Foundation prestižní cenou za sociální integraci, se zapojilo již více než padesát škol z celé České republiky.