Férové vyšetřování a justice

Liga lidských práv  >>  Naše témata  >> Férové vyšetřování a justice

Podporujeme kvalitnější a rychle fungující justici a férovější práci policie. Pomáháme lidem bránit se proti soudním průtahům. Prosazujeme vznik nezávislého kontrolního orgánu, který by prošetřoval případy policejního násilí a zneužívání pravomocí policie. Zajišťujeme bezplatnou právní pomoc a zastoupení před soudy.

Férová justice

Jen kvalitně a rychle fungující soudy zaručují, že se lidé domohou svých práv. Proto podporujeme změny, které vedou ke kvalitnějšímu chodu justice. Ukazujeme, jak se můžeme bránit proti soudním průtahům. Ve strategických případech zastupujeme ty, kteří soudními průtahy trpí. Pomáháme posílit pozici nejslabších, proto se zaměřujeme také na posílení práv obětí v trestním řízení a zajištění bezplatné právní pomoci.

Jak to děláme:

  • Zastupujeme strategické případy před českými i mezinárodními soudy.
  • Připomínkujeme zákony, které se týkají fungování soudů a činnosti soudních znalců.
  • Připravujeme semináře pro soudce.
  • Publikujeme odborné analýzy a systémová doporučení.

Férová policie

Již od vzniku Ligy lidských práv prosazujeme vznik nezávislého kontrolního orgánu, jenž by prošetřoval stížnosti a trestní oznámení na práci policistů a strážníků. Řešíme případy policejního násilí a zneužívání pravomocí, k jejichž řádnému vyšetření policii často chybí vůle. Ve strategických případech bojujeme proti porušování práva na shromažďování a svobody projevu.

Jak to děláme:

  • Zastupujeme strategické případy před českými i mezinárodními soudy.
  • Připomínkujeme zákony, které se týkají pravomocí policistů a jejich kontroly.
  • Vzděláváme studenty a veřejnost na seminářích i prostřednictvím webu Férová policie.
  • Publikujeme manuály pro veřejnost, systémová doporučení a odborné analýzy.
  • Monitorujeme případy policejního násilí, porušování práv demonstrantů a zneužívání trestního řízení proti svobodě projevu.