Aktuální projekty

Nový začátek plnohodnotného vztahu s komunitou příznivců Ligy lidských práv

Podporovatel: Nadace OSF

Doba trvání projektu: 1. 10. 2023 do 31. 3. 2025

Jsme lidskoprávní watchdog chránící práva zranitelných osob. Potřebujeme proto zapojenou komunitu příznivců, která by se s námi podílela na informování o systémových nedostatcích a podporovala naši práci formou individuálního dárcovství.

Projekt byl podpořen Nadací OSF z programu Stronger Roots, který je financován Evropskou unií z programu  Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV). Program Stronger Roots posiluje odolnost a stabilitu neziskových  organizací a přispívá k jejich většímu propojení s veřejností. 

Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory  a stanoviska Evropské unie nebo Nadace OSF. Evropská unie ani Nadace OSF za ně nenesou odpovědnost.

Discrimination against Midwives

Podporovatel: Nadační fond Propolis33

Doba trvání projektu: Leden až květen 2024

Porodní asistentky v České republice stále čelí mnoha legislativním a praktickým překážkám. Projekt si klade mj. za cíl podrobně zpracovat tyto překážky, a to nejen v českém, ale i evropském kontextu.

Projekt byl podpořen Nadačním fondem Propolis 33. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Nadačního fondu Propolis 33. Nadační fond Propolis 33 za ně nenese odpovědnost.

Rodím v klidu bez násilí

 

Podporovatel: Norské fondy

Doba trvání projektu: rok 2022 až 2024

Na tomto projektu UNIPA spolupracuje s Ligou lidských práv (LLP), Sdružením pro integraci a migraci (SIMI) a Asociací pro porodní domy a centra (APODAC). Cílem tohoto projektu je propojení odborných organizací působících v rámci celé České republiky a věnující se kultivaci péče v těhotenství, při porodu a v šestinedělí. Součástí je vznik Aliance porodní asistence (APA), která bude prostřednictvím memoranda spolupracovat na společných principech a doporučených postupech odborné a respektující péče o ženu a dítě.

Dlouhodobé projekty

Bezplatná právní poradna

Podporovatel: Liga lidských práv

Doba trvání projektu: neustále

Poskytujeme online bezplatnou právní poradnu. Poskytujeme srozumitelné informace o základních lidských právech z oblasti zdravotnictví, práv dětí na vzdělání a rodinný život, práv lidí s postižením, osobní svobody, přístupu ke spravedlnosti a pochybení policie.

Projekt je dlouhodobě financován prostřednictvím dobročinného obchůdku Šuplig a dárců organizace. Podpořit nás můžete na darujme.cz!

Ukončené projekty

Lidskoprávní moot court

Lidskoprávní moot court je celostátní soutěž týmů studentů práv, která nabízí souboj argumentů v simulovaném soudním procesu. Studenti změří síly v...

Příběhy, které (ne)začaly

Více než deset let podporujeme ženy, které byly přinuceny ke sterilizaci. Pomáháme jim při hledání spravedlnosti pro oběti a v jejich snahách o...