Stát nutí rodiče respektovat povinné očkování, i když ohrožuje zdraví jejich dětí

Pan Pavel měl několik důvodů, proč své děti nechtěl nechat naočkovat. Vadily mu možné zdravotní komplikace a bránilo mu v tom také jeho filozofické a náboženské přesvědčení. I když povinné očkování může ohrozit zdraví dětí, stát přesto nutí rodiče proti jejich vůli tato rizika podstoupit. Situaci nyní řeší Evropský soud pro lidská práva.

V roce 2003 se pan Pavel rozhodl nenechat naočkovat svou tehdy třináctiletou dceru a čtrnáctiletého syna proti obrně, hepatitidě B a tetanu. Důvodem byla nejen možná zdravotní rizika očkování, ale také náboženské přesvědčení rodičů i dětí. Za nerespektování očkovacího kalendáře dostal pan Pavel pokutu ve výši 3 000 korun.

Muž se rozhodl podat stížnost a neúspěšně řešil tuto záležitost u několika soudů, včetně Ústavního soudu. Ten uznal, že by měly existovat výjimky a ne každý by měl být potrestán pokutou za nerespektování povinného očkování. Panu Pavlovi však jeho argumenty nestačily a kromě pokuty musela jeho rodina trpět také nepřiměřeným nátlakem úřadů, které jim opakovaně vyhrožovaly odebráním dětí. Proto se pan Pavel rozhodl podat stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

Povinné očkování s rizikem a bez nároku na odškodnění

Stát nutí rodiče k nedobrovolnému zákroku, který je potenciálně rizikový a který může poškodit zdraví a dokonce i život jejich dětí. Nijak se také nerespektuje názor a postoj nezletilých vůči povinnému očkování, přestože se jich přímo týká. Stát navíc nedává žádné nároky na odškodnění v případě zdravotních komplikací spojených s očkováním.

Povinné očkování není v českém právní řádu dostatečně upraveno a je dokonce protiústavní. Tuto povinnost nařizovala v roce 2003 vyhláška Ministerstva zdravotnictví, aniž by byla zdůvodněná nezbytnost očkování. Analýza Ligy lidských práv navíc přinesla informace o korupci a vlivu výrobců vakcín na systém očkování v České republice.

Podniknuté kroky:

2003 > Bylo podáno odvolání proti udělení pokuty.

2004 > Ministerstvo zdravotnictví odvolání zamítlo.

2004 > Byla podána správní žaloba, kterou Městský soud v Praze zamítl.

2006 > Byla podána kasační stížnost, kterou Nejvyšší správní soud zamítl.

2011 > Ústavní soud zrušil rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Ten celou věc opětovně posoudil a stížnost znovu zamítl.

2013 > Ústavní soud tentokrát potvrdil rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

2013 > Byla podána stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

Tiskové zprávy k případu:

únor 2011 > Přesvědčení a víra rodičů může být důvodem proč neočkovat, řekl Ústavní soud

duben 2012 > Analýza rozkrývá enormní vliv farmaceutických firem na očkování dětí v ČR

 

Případ je otevřen