Veřejná sbírka

Výše příspěvku z prodeje předmětů se odvíjí od výše nákladů na provoz prodejny (mzda, nájem), po zaplacení všech nákladů jde zbylá částka na sbírku. Věříme, že to bude alespoň 50%, minimální příspěvek je 10%. Výtěžek z prodeje předmětů v obchůdku Šuplig jde na podporu činnosti neziskové organizace Liga lidských práv. Prostředky jsou využívány například na výzkum a vzdělávání v oblasti ochrany lidských práv, poradenskou a konzultační činnost.

O sbírce

Sbírka byla zahájena 9.11.2013 a je stanovená na dobu neurčitou. Sbírka je vedená u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odbor správní a Krajský živnostenský úřad pod č.j.: JMK/124418/2013 na celém území České republiky. Veřejná sbírka je prováděna shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném účtu č. 262025515/0300 zřízeném u ČSOB, a.s.