Vím, jak z toho ven

Projekt je zaměřen na snížení počtu soudních rozhodnutí o umístění dětí do ústavní péče a posílení právního postavení dětí, které se již v ústavní péči nachází. Chceme prostřednictvím projektu přispět k tomu, aby k umísťování dětí do ústavní péče bylo přistupováno opravdu pouze v krajních případech a na nezbytně nutnou dobu a aby byla skutečně zaručena všechna procesní práva dětí v řízeních, v nichž se rozhoduje o důvodnosti trvání ústavní péče. Současně chceme, aby ze strany ředitele ústavu a ostatních zaměstnanců, bylo důsledně respektováno právo dětí na kontakt se svou rodinou a s vnějším světem, ať již prostřednictvím návštěv, dovolenek, přechodných pobytů, telefonu, internetu apod.

Dětem v ústavní péči a pracovníkům orgánu sociálně-právní ochrany dětí poskytujeme právní rady, připravujeme pro ně právní manuály a vzděláváme je v oblasti jejich práv a povinností.

Spolupracujeme s Pro bono aliancí, která zapojuje advokátní kanceláře a neziskové organizace do pro bono centra a vytváří síť advokátů – expertů na problematiku dětských práv a zajišťuje organizaci lidskoprávních workshopů pro advokáty. Pro bono centrum rovněž zprostředkovává klientům bezplatné právní zastoupení před soudy.

 

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

logo Fond NNO