Rozvoj bezplatného právního poradenství pro rodiny s ohroženými dětmi v Olomouckém kraji

Projekt je zaměřen na nedostatečnou nabídku odborných bezplatných právních služeb pro rodiny s ohroženými dětmi v Olomouckém kraji. Cílem projektu je zvýšit dostupnost kvalitního, odborného a bezplatného právního poradenství v Olomouckém kraji.

Spolupracujeme s Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, která provozuje bezplatnou studentskou právní poradnu a s Pro bono aliancí, která zapojuje advokátní kanceláře a neziskové organizace do pro bono centra. Pro bono centrum zprostředkovává klientům bezplatné právní zastoupení před soudy.

 

Jedním z výstupů projektu je publikace Jak postupovat v některých krizových životních situacích.

 

Projekt je podpořen z programu švýcarskočeské spolupráce.

 

Kontaktní osoba:

Barbora Rittichová

právnička Ligy lidských práv

brittichova@llp.cz

tel.: +420 773 621 228
fax: +420 545 240 012