Projekt Česko-Švýcarská spolupráce pro lepší podporované rozhodování

Liga realizuje v době od 3. 7. 2015 do 30. 6. 2016 projekt Česko-Švýcarská spolupráce pro lepší podporované rozhodování, který byl podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce. Zahraničním partnerem je organizace Swiss Paraplegic Research. Náš projekt se zaměřuje na přenos know-how od švýcarského partnera do České republiky, a to v oblasti práv osob se zdravotním postižením, konkrétně se zaměřením na zkušenosti s podporovaným rozhodováním. Partner bude sdílet své zkušenosti právě v daném tématu, a to jak po jeho věcné stránce, tak také v otázce prosazování nových proreformních přístupů.

V rámci projektu bude realizována několikadenní zahraniční cesta do Švýcarska k získání potřebných informací a zkušeností. V průběhu celého projektu budou probíhat konzultace s partnerem za účelem získání potřebného know-how. V druhé části projektu bude realizováno setkání zahraničních expertů v ČR. Jedním z výsledných výstupů projektu pak budou i Extraligové noviny.

Project was supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.

SWISS_Cntrb_LOGO_MODRE