Právo do praxe, praxe do práva

Cíl projektu

Záměrem projektu Právo do praxe, praxe do práva – partnerství pro užší sepětí výzkumu a praxe je dosažení efektivního a intenzivního přenosu a sdílení znalostí a zkušeností mezi výzkumem a praxí v oboru práva, a to na dlouhodobé, systematické bázi.

Tohoto záměru bude dosaženo prostřednictvím iniciace a realizace systematické spolupráce v rámci partnerské a širší kooperační sítě mezi Právnickou fakultou Masarykovy univerzity jako vědecko-výzkumnou a vzdělávací institucí a relevantními subjekty právní aplikační sféry (včetně významných soudů, správních úřadů, advokátních kanceláří atp.), jakož i subjekty podnikatelského a neziskového sektoru, včetně účasti zástupců normotvorby.

Prostřednictvím činnosti nastavené kooperační sítě bude následně realizována projektovaná spolupráce řadou interaktivních forem zaměřených na oboustranný transfer znalostí a zkušeností.

Ve vzájemné součinnosti budou také vyhledávány a implementovány další úspěšné modely spolupráce a navazovány nové dlouhodobé kontakty s relevantními subjekty, včetně subjektů zahraničních.

V rámci kooperační sítě bude pak probíhat i společná průběžná i souhrnná evaluace jednotlivých forem spolupráce, včetně celkového komplexního zhodnocení přínosů projektu.

Výstupy projektu jsou konkretizovány v rámci jednotlivých klíčových aktivit; navazují na provedenou analýzu potřebnosti, vycházejí z navržené projektové partnerské sítě, analýzy silných stránek partnerů a efektivního využití možnosti jejich zapojení. Výstupem tedy kromě zformování a rozvoje samotné kooperační sítě jako nástroje spolupráce bude realizace řady konkrétních projektů jejího efektivního využití s pozitivním efektem na cílovou skupinu.

(reg. č. CZ.1.07/2.4.00/31.0146)

Období realizace

1. 1. 2013 – 31. 12. 2014

Kontaktní osoba

Kateřina Červená

projektová ředitelka Ligy lidských práv

tel.: +420 545 210 446

e-mail: kcervena@llp.cz