Partnerství a inspirace – inkluzivních škol bude více

Cílem mikroprojektu bylo navázání kvalitní, funkční a dlouhodobé spolupráce se zástupci neziskového sektoru, vzdělávacích institucí a univerzit působících v oblasti inkluze znevýhodněných dětí do hlavního vzdělávacího proudu. Za účelem osobního kontaktu a dohody možné spolupráce byla realizována pracovní cesta 2 zástupců Ligy lidských práv do Norska a na Island – zemí, které dosahují nejlepších výsledků v oblastech kvality a otevřenosti vzdělávacího systému.

Stanovený záměr a dílčí cíle jsme naplnili tímto způsobem:

(1) setkali jsme se zástupci těchto neziskových organizací

 • Norwegian Helsniki Committtee (Norsko)
 • School Student Union of Norway (Norsko)
 • The Norwegian Children and Youth Council (Norsko)
 • Throskahjalp (Island)
 • Icelandic Human Rights Centre (Island)
 • Organisation of Disabled Iceland (Island)
 • Red Cross Reykjavik (Island)
 • Icelandic Church Aid (Island)

(2) setkali jsme se zástupci těchto vzdělávacích institucí

 • Brandengen skole (Norsko)
 • Reykjavík City Department of Education and Youth (Island)

(3) setkali jsme se zástupci těchto pedagogických fakult:

 • Buskerud and Vestfold University College (Norsko)

Budování nových partnerství, získání inspiračních námětů a odborného know-how podpoří kvalitu práce Ligy lidských práv v tématu zlepšování fungování tuzemské vzdělávací soustavy. Získaný přehled a orientace v nastavení norského a islandského školství a tamních subjektů bude využita pro efektivní přenos dobré praxe a její zavádění do českých podmínek.