Na vlastní kůži – Destigmatizace psychiatricky nemocných pomocí předávání zkušeností

Projekt „Na vlastní kůži: destigmatizace duševně nemocných pomocí předávání zkušeností,“ který realizujeme spolu s Centrem pro transformaci je zaměřen na destigmatizaci prostřednictvím osvětových aktivit, které pozitivně podpoří vnímání transformace psychiatrické péče ze strany veřejnosti, a to jak laické, tak i odborné.

K hlavním aktivitám patří výběr a školení lidí, kteří mají zkušenosti s pobytem v psychiatrických léčebnách (nemocnicích) – aby mohli své zkušenosti sdílet s odborníky z různých úřadů a institucí. Tito “ambasadoři”, nositelé zkušenosti na vlastní kůži, se budou podílet na školeních a seminářích pro zástupce policie, úřadů nebo médií.

Součástí projektu jsou také zážitkové programy LARP, které na vlastní kůži přibližují pobyt v institucionálním zařízení.

Výstupem projektu je analýza Nedobrovolná hospitalizace psychiatrických pacientů v ČR.

Rádi bychom Vás informovali o naší závěrečné konferenci k tomuto projektu.

Projekt je financovaný z Norských fondů.

norské fondy MZDRV