Legal think tanks and government – capacity building

Hlavním cílem projektu je sdílet zkušeností právních think tanků v zemích střední a východní Evropy.

Liga lidských práv je regionálním partnerem projektu za Českou republiku. Hlavním organizátorem je polská organizace INPRIS, v Maďarsku je partnerem Eötvös Károly Institute, na Slovensku VIA IURUS, v Moldavsku Legal Resources Centre (Moldova) a na Ukrajině Centre for political and legal reforms.

Cíle projektu jsou tyto:

  • zahájení mezinárodní debaty o úloze think tanků v regionu
  • posilování přístupu vycházejícího z faktů při tvorbě politik
  • výměna v praxi osvědčených postupů mezi zapojenými právními think tanky
  • posílení udržitelnosti těchto think tanků
  • prozkoumat situaci právních think tanků v regionu

Projekt je podpořen International Visegrad Fund.

 

visegrad