Law 4 Life

Liga lidských práv je partnerem projektu „Právní vzdělání pro celý život“, zkráceně Law4Life na Právnické Fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Projekt Law 4 Life je zaměřen na zavedení systematického rozvoje klíčových kompetencí, které studentům PF UP umožní, aby vědomosti, obecné i profesní dovednosti, hodnoty a praktické zkušenosti získané již při studiu byli schopni efektivně využít pro svůj další rozvoj.

V rámci projektu Liga zajišťuje výuku Kliniky práv pacienta, podílí se na programech Právo pro každý den (Street Law), Moot Court, na Studentské lidskoprávní laboratoři a na Antidiskriminační klinice.

Klinika práv pacienta

Klinika práv pacienta je jednosemestrální předmět určený nejen pro studenty právnických fakult, ale také pro studenty medicíny.

Cílem kliniky je formou interaktivních metod vzdělávání seznámit studenty s problematikou práv pacientů a právními prostředky jejich ochrany, vybavit je praktickými právními dovednosti k účinné ochraně práv pacientů.

Více informací naleznete zde:

Centrum pro klinické právní vzdělávání PF UPOL

Realizátorem projektu je Právnická Fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

(reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0290)